Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc
Đường Hùng Vương - Phường Hội Hợp, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

ĐT: (0211) 3867994, 3861.938 - Email: vtec@vtec.edu.vn - Website: www.vtec.edu.vn

Link sponsor:

Giới thiệu

 

Trường trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc và chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục - đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan. Được hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các Trường Đại học, Cao đẳng công lập;

 

Trường hoạt động theo Điều lệ Trường Cao đẳng công lập ban hành theo Quyết định số 56/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

Có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn (kinh tế, kỹ thuật, nghiệp vụ) đa ngành, có trình độ bậc Cao đẳng và dưới bậc Cao đẳng (Trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật lành nghề, bồi dưỡng ngắn hạn), liên kết đào tạo phục vụ nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước. Tổ chức nghiên cứu và thực nghiệm khoa học, kỹ thuật công nghệ phục vụ đào tạo và sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

 


Nhiệm vụ

 

- Căn cứ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tiến hành xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt mục tiêu, kế hoạch, chương trình đào tạo các ngành học bậc Cao đẳng và dưới bậc Cao đẳng.

 

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo các ngành bậc Cao đẳng, TCCN, Dạy nghề được giao đảm bảo chất lượng toàn diện (có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khoẻ và năng lực sáng tạo, thích ứng cao).

 

- Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ cán bộ chuyên môn, công nhân kỹ thuật bậc cao các ngành kinh tế, kỹ thuật theo tiêu chuẩn quy định và nhu cầu của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

 

- Quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài chính theo quy định của nhà nước. Khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có đồng thời đẩy mạnh xây dựng, đổi mới cơ sở vật chất theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu mở rộng chuyên môn, đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo. Tuyển sinh và quản lý học sinh, sinh viên theo quy chế; biên soạn giáo trình theo quy định.

 

- Tiến hành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, dịch vụ khoa học công nghệ. Phát triển quan hệ liên kết với cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu, sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, liên kết đào tạo, nghiên cứu và thực nghiệm khoa học - công nghệ. Góp phần phát triển kinh tế xã hội, phát huy vai trò trung tâm văn hoá, khoa học - công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;


- Xây dựng nhà trường vững mạnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khoẻ và rèn luyện thể chất của cán bộ, giáo viên, công nhânviên và học sinh, sinh viên. Giữ vững an ninh chính trị nhà trường, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương nơi trường đóng.www.edunet.com.vn
Nguồn: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc

 

 

Link sponsor:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Chăn nuôi Thi tuyển
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử Thi tuyển A, A1, D1 10, 10, -
Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa Thi tuyển A, A1 10, 10
Công nghệ kĩ thuật ô tô Thi tuyển
Công nghệ kỹ thuật cơ khí Thi tuyển A, A1 10, 10
Dịch vụ thú y Thi tuyển A, B 10, 11
Điều dưỡng Thi tuyển A, A1 10, 10
Kế toán Thi tuyển A, A1, D1 10, 10, 10.5
Quản trị doanh nghiệp Thi tuyển
Quản trị kinh doanh A, A1, D1 10, 10, 10.5
Truyền thông và mạng máy tính Thi tuyển A, A1, D1 10, 10, 10.5
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí Xét tuyển -
Chăn nuôi thú y Xét tuyển -
Cơ khí chế tạo Xét tuyển -
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Xét tuyển -
Điện công nghiệp và dân dụng Xét tuyển -
Kế toán doanh nghiệp Xét tuyển -
Quản lí hệ thống Xét tuyển -
Quản lý doanh nghiệp Xét tuyển -
Thủy lợi tổng hợp Xét tuyển
Xây dựng dân dụng và công nghiệp Xét tuyển -