Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên
Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên
Phường Thịnh Đán, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên

Điện thoại:  (0280) 3 750 258  / 3 855 290 - Email: caodangkinhte@gmail.com - Website:www.cdkttctn.edu.vn

Link sponsor:

Giới thiệu

 

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên tiền thân là trường TH kinh tế Bắc Thái thành lập ngày 20/12/1978 theo quyết định số 675/QĐ-UB của UBND tỉnh Bắc Thái. Từ khi thành lập trường đã 3 lần di chuyển địa điểm. Được sự quan tâm của Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh, phát huy nội lực nhà trường đã vượt qua mọi khó khăn xây dựng trường ngày càng phát triển đạt được những thành tích đáng kể.

 

Sứ mạng

 

Sứ mạng của trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên: "Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao thuộc lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán; Tài chính - Ngân hàng; Quản trị kinh doanh tổng hợp và thông tin kinh tế phù hợp với nhiệm vụ của trường trong từng giai đoạn, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế"

 

Mục tiêu

 

Mục tiêu của trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2015 và tầm nhìn 2020

 

- Mục tiêu tổng quát: "Xây dựng nhà trường trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao và chuyên sâu về lĩnh vực kế toán - kiểm toán; tài chính - ngân hàng; quản trị kinh doanh tổng hợp ở tất cả các cấp đào tạo. Phấn đấu đến năm 2020 trường trở thành trường Đại học ngang tầm với các trường Đại học trong khu vực Đông Nam Á"

 

- Mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn:

 

Giai đoạn 2010 - 2015:

 

" Tập trung mọi nguồn lực xây dựng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu của một trường Đại học.

 

Năm 2013 - 2015 lập đề án đề nghị Chính phủ nâng cấp thành trường Đại học trực thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên"

 

Giai đoạn 2015 - 2020:

 

"Tập trung xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo phấn đấu đến năm 2017 được đào tạo Thạc sỹ, từ năm 2020 đủ điều kiện đào tạo Tiến sỹ"

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

Link sponsor:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Dịch vụ pháp lý Thi tuyển A, A1, C, D1, D2, D3, D4 15.5, -, -, -, -, -, -
Hệ thống thông tin quản lí Thi tuyển A, A1, D1, D2, D3, D4 15.5, -, -, -, -, -
Kế toán Thi tuyển A, A1, D1, D2, D3, D4 15.5, -, -, -, -, -
Quản trị kinh doanh Thi tuyển A, A1, D1, D2, D3, D4 15.5, -, -, -, -, -
Tài chính - Ngân hàng Thi tuyển A, A1, D1, D2, D3, D4 15.5, -, -, -, -, -
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Kế toán doanh nghiệp Xét tuyển -
Pháp luật Xét tuyển -
Tài chính - Ngân hàng Xét tuyển -