Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Cao đẳng Kỹ thuật khách sạn & Du Lịch, Hải Dương
Trường Cao đẳng Kỹ thuật khách sạn & Du Lịch, Hải Dương
Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Gìang, tỉnh Hải Dương, H.Cẩm Giàng, Hải Dương

Trường Cao đẳng Kỹ thuật khách sạn và Du lịch

Địa chỉ: Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Gìang, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: (0320) 3 786476 - Fax: (0320) 3 786878
Email:
Website: http://cdktks-dl.edu.vn

Link sponsor:

Giới thiệu


Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Khách sạn và Du lịch là đơn vị công lập được thành lập theo quyết định 459/QĐ-BGD&ĐT- TCCB ngày 29/1/2004 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo trên cơ sở Trường trung học Ăn uống Khách sạn và Du lịch.


Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Khách sạn và Du lịch tiền thân là Trường Trung cấp Kỹ thuật Ăn uống Công cộng và Phục vụ, thành lập ngày 24 - 9- 1963 theo quyết định số 533/NT-QĐ của Bộ Nội Thương (Nay là Bộ Công Thương)


Quy mô ngành nghề Đào tạo


Quy mô:


Những năm gần đây, ngành Ăn uống- Khách sạn -Du lịch của nước ta phát triển mạnh. Mặt khác các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ ngân hàng, công nghệ điện tử cũng phát triển với tốc độ nhanh, do vậy nhu cầu về nguồn nhân lực qua đào tạo phục vụ ăn uống - khách sạn - du lịch cũng đòi hỏi ngày càng cao cả về số lượng và chất lượng.


Ngành nghề đào tạo,
gồm có: Hệ Cao đẳng; Hệ Trung cấp chuyên nghiệp; Bậc trung cấp nghề; Sơ cấp nghề


Định hướng phát triển từng giai đoạn 2008-2010 đến năm 2015


Mục tiêu phát triển giai đoạn 2008 - 2010 và đến 2015:


Phấn đấu xây dựng Trường trở thành một cơ sở đào tạo có uy tín trong ngành và xã hội, có thương hiệu nhằm cung cấp nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng cho ngành Ăn uống - Khách sạn và Du lịch, cho nhu cầu xuất khẩu lao động. Ngoài đào tạo nguồn nhân lực trong nước, từng bước thực hiện và mở rộng hợp tác đào tạo với các trường ở nước ngoài để tăng cường trao đổi học hỏi kinh nghiệm, phấn đấu từ năm 2010 - 2015 nâng cấp Trường trở thành Trường Đại học.

Định hướng phát triển


- Công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo:


Hàng năm thực hiện tuyển sinh tăng từ 8 - 10%, cơ cấu các bậc học đảm bảo: đến năm 2010 sinh viên cao đẳng, đại học chiếm tỷ lệ 60%, học sinh trung cấp chuyên nghiệp, nghề và đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn 40%; năm 2015 bậc cao đẳng, đại học chiếm 70%, trung cấp chuyên nghiêp, nghề: 30%. Loại hình đào tạo chính qui 85%, không chính qui 15%.


Qui mô đào tạo bình quân hàng năm tăng phù hợp với điều kiện về số và chất lượng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất. Năm 2010 sẽ là 6500 học sinh sinh viên, năm 2015 là 7500 học sinh sinh viên.


Đảm bảo thực hiện tuyển sinh hàng năm đúng qui định của qui chế và chỉ đạo của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo.


Tiếp tục mở đào tạo liên thông giữa các bậc học. Thực hiện kết hợp với các trường đại học mở đào tạo bậc đại học theo các loại hình. Liên kết với các trường, các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh ở các địa phương đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho các cơ sở. Triển khai phối hợp với các hiệp hội, với các cơ sở đào tạo của nước ngoài hợp tác đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nguồn nhân lực lao động.


Giai đoạn 2008 - 2010 chủ yếu tổ chức, đào tạo theo mô hình niên chế kết hợp với học phần. Từ năm 2011 trở đi từng bước áp dụng đào tạo theo tín chỉ để đến năm 2020 áp dụng toàn bộ đối với các chuyên ngành.


Duy trì nền nếp việc tổ chức hội giảng, hội thi cấp trường hàng năm. Tập trung bồi dưỡng để thường có giáo viên tham gia hội giảng cấp tỉnh, cấp ngành, cấp toàn quốc đạt giải cao, có học sinh sinh viên tham gia hội thi tay nghề cấp toàn quốc và khu vực.


- Về ngành nghề, đào tạo, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là: thường xuyên đổi mới ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp, trong đó ưu tiên tập trung phát triển mạnh cả về số và chất lượng các ngành nghề là thế mạnh như: Kỹ thuật chế biến sản phẩm ăn uống, kỹ thuật phục vụ bàn, buồng, bar, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, quản lý kinh doanh nhà hàng, khách sạn, du lịch. Bất cứ ngành nghề nào đưa vào đào tạo đều phải đáp ứng yêu cầu:


+ Nghề đó các doanh nghiệp kinh doanh đang cần.


+ Nội dung đào tạo thiết kế phải đảm bảo: phần thực hành kỹ năng nghề với đại học chiếm 30% thời lượng học tâp, cao đẳng 40 - 50%, trung cấp chuyên nghiệp: 50 - 60%, nghề 70%.


+ Ngành nghề mở đào tạo phải được các cơ quan chức năng đồng ý.


- Nghiên cứu và đưa vào đào tạo chương trình đào tào chất lượng cao đối với nghề Kỹ thuật chế biến sản phẩm ăn uống và Hướng dẫn du lịch.


- Công tác xây dựng tổ chức bộ máy, lao động và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục:


Hàng năm thực hiện củng cố và hoàn thiện tổ chức bộ máy theo qui định của Điều lệ trường Cao đẳng. Hướng tới cơ cấu tổ chức bộ máy trường đại học theo Điều lệ Trường Đại học nhưng có nghiên cứu phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động và phát triển của trường theo giai đoạn.


- Công tác nghiên cứu khoa học:


Xây dựng cơ chế khuyến khích tất cả các giảng viên, cán bộ quản lý tham gia chủ trì và trực tiếp nghiên cứu đề tài khoa học cấp ngành, cấp nhà trường. Trong đó tập trung vào các vấn đề: cải tiến nội dung, phương pháp đào tạo; đổi mới phương pháp quản lý nhân sự trong đơn vị nhà trường, trong doanh nghiệp kinh doanh ăn uống, khách sạn, du lịch; biên soạn sách giáo trình, chương trình môn học, sáng tạo thêm các món ăn mới phù hợp với bản sắc dân tộc, các giải pháp tuyên truyền quảng bá ẩm thực Việt Nam; công tác quản lý khách sạn hiện đại.


- Công tác xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật:


Đầu tư đủ giảng đường, phòng học lý thuyết đảm bảo học 2 ca, đủ phòng học thực hành: nấu ăn, buồng, bàn, bar, lễ tân, hướng dẫn du lịch, kế toán thực hành sử dụng thiết bị dụng cụ.Từ năm 2010 - 2015 đầu tư bổ sung các phòng học ngoại ngữ với phần mềm tiện ích, phòng buồng VIP, mở rộng thư viện điện tử và cơ sở kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, món ăn.


- Công tác kiểm định chất lượng giáo dục:


Thành lập và kiện toàn bộ máy tổ chức khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục. Xây dựng kế hoạch triển khai.


Từng bước tổ chức tự kiểm định và đề nghị kiểm định ngoài theo qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, mục đích để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.


Giai đoạn 2010 - 2015 được cấp chứng chỉ ISO 9000 về lĩnh vực giáo dục đào tạo và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Qua 45 năm làm nhiệm vụ Trường đã đào tạo được trên 35.000 cán bộ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, nghề, cán bộ quản lý cung cấp cho ngành ăn uống - Khách sạn - Du lịch trong cả nước. Được tặng thưởng ba huân chương Lao động ( nhất, nhì, ba), 09 bằng khen cuả Thủ tướng chính phủ, 04 nhà giáo ưu tú, 01 chiến sỹ thi đua toàn quốc. Hằng trăm lượt tập thể cá nhân được Đảng, nhà nước, các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân các cấp tặng thưởng những phần thưởng cao quí.

 

www.edunet.com.vn
Nguồn: Trường CĐ Kỹ thuật khách sạn và Du lịch, Hải Dương

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Link sponsor: