Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Cao đẳng Lạc Việt
Trường Cao đẳng Lạc Việt
Số 53 Lê Hồng Phong., Q.Hải Châu, Đà Nẵng

ĐT: (0511) 3 553 444 - Email: lacviet.edu@vnn.vn - Website: caodanglacviet.edu.vn

Link sponsor:

Giới thiệu

Trường cao đẳng Lạc Việt được thành lập theo Quyết định số 5996/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 09 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường cao đẳng Lạc Việt chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng ban hành tại Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/10/2003 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Mục tiêu của Trường Cao đẳng Lạc Việt

- Đào tạo cao đẳng hệ chính qui, áp dụng mô hình và phương pháp đào tạo  tiên tiến, kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm đào tạo ra những cử nhân cao đẳng làm việc được ngay khi nhận việc tại các Công ty, Doanh nghiệp, cơ quan nhà nước. Đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong công cuộc phát triển của Đất nước;

 

- Bồi dưỡng, đào tạo theo các chuyên đề nghiệp vụ CNTT, Du lịch, Kế toán... theo nhu cầu xã hội và theo định hướng phát triển kinh tế xã hội trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên;

 

- Phối hợp với các trường cao đẳng, đại học trong vùng, trong và ngoài nước mở hướng hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học;

 

- Nghiên cứu khoa học nhằm phát triển khoa học - công nghệ và giải quyết các vấn đề thực tiễn do kinh tế - xã hội nước ta đặt ra, tham gia tư vấn các vấn đề chiến lược, chính sách và các giải pháp phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, kinh tế - xã hội cho các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước ở Trung ương và địa phương, kết hợp chặt chẽ đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học - công nghệ;

 

- Tăng cường mối hợp tác đào tạo Quốc tế.

 

Mục tiêu và phương thức đào tạo

- Quá trình đào tạo của Trường cao đẳng Lạc Việt nhằm mục đích đào tạo lao động có trình độ cao đẳng có chuẩn mực cao về kiến thức, trong sáng về đạo đức, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần đáp ứng được yêu cầu xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

- Phương thức đào tạo của Trường cao đẳng Lạc Việt là gắn liền gaingr dạy lý thuyết với thực tế tại các Doanh nghiệp, giúp cho sinh viên có thể tích lũy kiến thức, kinh nghiệm nghề nghiệp tốt nhất, đồng thời cũng yêu cầu ở sinh viên tính tích cực, chủ động trong việc lập kế hoạch học tập cá nhân nhằm tạo nên hiệu quả cao trong đào tạo.

 

Sứ mệnh của Trường:

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu ứng dụng; hội nhập khu vực và quốc tế góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Tầm nhìn của Trường:

Phấn đấu đến năm 2020 trở thành trường Đại học đa cấp, đa ngành tại khu vực Miền trung và Tây nguyên; đào tạo và nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ chất lượng cao; có thương hiệu trong nước; mang lại lợi ích cho người học và đóng góp vào sự phát triển nguồn nhân lực của đất nước.

 

- Với phương châm Một nghề nghiệp vững chắc, một tương lai rỏ ràng ngoài việc chương trình đào tạo được xây dựng gắn kết với thực tế , Trường còn tổ chức các khóa huấn luyện những kỹ năng cần thiết và trang bị các phương tiện hổ trợ nghề nghiệp sau này cho các em như  tin học, ngoại ngữ chuyên ngành.

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Cao đẳng Lạc Việt

Link sponsor:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Hệ thống thông tin quản lí Xét tuyển
Kế toán Xét tuyển
Quản trị kinh doanh Xét tuyển
Tài chính - Ngân hàng Xét tuyển
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Điều dưỡng Xét tuyển -
Kế toán doanh nghiệp Xét tuyển -
Kinh doanh thương mại và dịch vụ Xét tuyển -
Nghiệp vụ lễ tân Xét tuyển -
Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Xét tuyển -
Quản lý và bán hàng siêu thị Xét tuyển -
Quản lý và kinh doanh du lịch Xét tuyển -
Tài chính - Ngân hàng Xét tuyển -
Xây dựng dân dụng và công nghiệp Xét tuyển -
Y sỹ Xét tuyển -