Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc
Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc
Phường Minh Thành, H.Yên Hưng, Quảng Ninh

Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc
Địa chỉ: Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (033) 3 873.393
Email: cdnldb@voctech-qn.edu.vn
Website: www.afcdongbac.edu.vn

Link sponsor:

Giới thiệu


Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc được thành lập theo quyết định số 7191/QĐ-BGD ĐT ngày 12/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp trường Trung học Lâm nghiệp I TW. Ngày 26/11/2007 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Quyết định số 3719/QĐ-BNN-TCCB Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc. Như vậy Trường Trung học Lâm nghiệp I TW đã bước sang một chương mới tiếp theo của lịch sử xây dựng, phát triển nhà trường, thêm nhiệm vụ mới đó là đào tạo cán bộ có trình độ Cao Đẳng có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện nay.


Ngay từ những năm 1971 trường đã quyết định đưa việc tổ chức giảng dạy kết hợp phục vụ sản xuất 2 môn Điều tra và Trồng rừng trong kế hoạch đào tạo. Mặc dù bước đầu còn nhiều bỡ ngỡ và khó khăn, song với hướng đi đúng đắn và được các ngành các cấp cổ vũ khích lệ, trường đã thành công bước đầu trong việc giảng dạy, học tập theo nguyên lý: học đi đôi với hành, giảng dạy kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội.


Với kinh nghiệm đó, nhà trường đã tiến hành xây dựng đề án “Kết hợp”. Đề án thực hiện trong 03 năm gồm nhiều vấn đề:


+ Nội dung giảng dạy qua lý thuyết và thực hành môn học.


+ Thực tập tổng hợp kết hợp phục vụ sản xuất trên 10 môn học.


+ Xây dựng cơ sở vật chất, đổi mới chương trình, biên soạn nhiều quy trình tổ chức thực tập tổng hợp phù hợp với nội dung đào tạo kết hợp.


Nhờ cải tiến lề lối làm việc, lề lối quản lý, và xây dựng được những qui định, qui chế cụ thể, đề án đã được thực hiện, chất lượng đào tạo được nâng cao, đặc biệt khâu kỹ năng nghề nghiệp.


Từ  năm 1985 đến nay, phát triển đề án kết hợp lên một bước cao hơn dưới sự chỉ đạo của hai Bộ (Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Lâm nghiệp), Trường đã chỉ đạo xây dựng đề án tổ hợp: ''Đào tạo gắn với sản xuất và nghiên cứu khoa học''. Từ mô hình đào tạo này, nhà trường đã được Bộ chủ quản và UBND tỉnh Quảng ninh cấp cho gần 1.000 ha rừng và đất rừng để tổ chức quản lý, xây dựng vốn rừng, phục vụ rèn nghề và nghiên cứu khoa học.


Với sự cố gắng liên tục trong suốt 45 năm xây dựng và trưởng thành, trường Trung học Lâm nghiệp I TW đã tạo nên nền tảng vững chắc cho trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc hình thành và phát triển. Với bề dày kinh nghiệm đào tạo, Đội ngũ giáo viên, viên chức không ngừng được nâng cao về chất lượng, tinh thần đoàn kết thống nhất, đó là những động lực thúc đẩy sự lớn mạnh của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc trong tương lai. Đó cũng là hy vọng lớn lao của toàn bộ giáo, viên chức trong toàn trường. Hy vọng lớn lao đó có thành sự thật hay không còn phụ thuộc vào sự đoàn kết nhất trí vượt qua mọi thử thách của đội ngũ giáo viên, viên chức và đặc biệt là của những thế hệ đứng mũi chịu sào lái con thuyền đi tới thành công trong tương lai của nhà trường.

 


www.edunet.com.vn
Nguồn: Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc

 

 

Link sponsor:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Chăn nuôi Thi tuyển & Xét tuyển A, B, D1 10, 11, 10
Dịch vụ thú y Thi tuyển & Xét tuyển A, B, D1 10, 11, 10
Kế toán Thi tuyển & Xét tuyển A, D1 10, 10
Khoa học cây trồng Thi tuyển & Xét tuyển A, B, D1 10, 11, 10
Khuyến nông Thi tuyển & Xét tuyển A, B, D1 10, 11, 10
Lâm nghiệp Thi tuyển & Xét tuyển A, B, D1 10, 11, 10
Phát triển nông thôn Thi tuyển & Xét tuyển A, B, D1 10, 11, 10
Quản lí tài nguyên rừng Thi tuyển & Xét tuyển A, B, D1 10, 11, 10
Quản lý đất đai Thi tuyển & Xét tuyển A, B, D1 10, 11, 10
Quản trị kinh doanh Thi tuyển & Xét tuyển A, D1 10, 10
Tài chính ngân hàng Thi tuyển & Xét tuyển A, D1 10, 10
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Chăn nuôi - Thú y Xét tuyển
Hệ thống thông tin văn phòng Xét tuyển
Kế toán doanh nghiệp Xét tuyển
Khuyến nông lâm Xét tuyển
Kinh doanh thương mại và dịch vụ Xét tuyển
Lâm sinh Xét tuyển
Quản lí đất đai Xét tuyển
Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) Xét tuyển
Tin học ứng dụng Xét tuyển
Trồng trọt Xét tuyển