Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Cao đẳng Sơn La
Trường Cao đẳng Sơn La
Tổ 2, phường Chiềng Sinh, TX.Sơn La, Sơn La

ĐT: (022) 3 874298 - Email: cdsonla@cdsonla.edu.vn - Website: www.cdsonla.edu.vn

Link sponsor:

Giới thiệu


Trường Cao đẳng Sơn La là một cơ sở giáo dục của tỉnh nằm trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng của nền giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự quản lý hành chính của UBND tỉnh Sơn La.


Trường có các chức năng sau đây:

- Đào tạo, bồi dưỡng và liên kết, liên thông đào tạo đa ngành, đa hệ với nhiều trình độ khác nhau (đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề...) nhằm phát triển đa dạng nguồn nhân lực cho tỉnh Sơn La và các tỉnh phía Bắc nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.


- Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ thực hành và tin học ứng dụng theo hình thức vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn.- Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội cho tỉnh Sơn La và góp phần phục vụ cho khu vực Tây Bắc.


- Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ.

www.edunet.com.vn
Nguồn: Trường Cao đẳng Sơn La

 

 

Link sponsor:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Chăn nuôi Thi tuyển A, A1, B 10, 10.5, 11
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử Thi tuyển A, A1 10, 10.5
Công nghệ kĩ thuật môi trường Thi tuyển A, A1, B 10, 10.5, 11
Công nghệ thông tin Thi tuyển A, A1 10, 10.5
Công tác xã hội Thi tuyển C 14.5
Giáo dục công dân Thi tuyển C 11
Giáo dục Mầm non Thi tuyển M 20.5
Giáo dục Thể chất Thi tuyển T 15
Giáo dục Tiểu học Thi tuyển A, A1, C 12.5, 14.5, 17
Kế toán Thi tuyển A, A1, D1 10, 10.5, 10.5
Khoa học cây trồng Thi tuyển
Khoa học thư viện Thi tuyển C 11
Khuyến nông Thi tuyển
Lâm nghiệp Thi tuyển A, A1, B 10, 10.5, 11
Quản lí đất đai Thi tuyển A, A1, B 10, 13, 11.5
Quản lí tài nguyên rừng Thi tuyển A, B, D1 10, 11, 10.5
Quản lí Thể dục thể thao Thi tuyển
Quản lí văn hóa Thi tuyển C, D1 11, 10.5
Quản trị kinh doanh Thi tuyển A, A1, D1 10, 10.5, 10.5
Quản trị văn phòng Thi tuyển C 11
Sư phạm Âm nhạc Thi tuyển N 15
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp Thi tuyển A, B 10, 11
Sư phạm Mĩ thuật Thi tuyển
Sư phạm Ngữ văn Thi tuyển C 11
Sư phạm Sinh học Thi tuyển B 11
Sư phạm Tiếng Anh Thi tuyển D1 10.5
Sư phạm Tin học Thi tuyển A, A1 10, 10.5
Sư phạm Toán Thi tuyển A, A1 10, 10.5
Tài chính - Ngân hàng Thi tuyển A, A1, D1 10, 10.5, 10.5
Tiếng Anh Thi tuyển
Việt Nam học Thi tuyển C, D1 11, 10.5
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Xét tuyển -
Hành chính văn phòng Xét tuyển -
Hành chính văn thư Xét tuyển -
Hướng dẫn du lịch Xét tuyển -
Kế toán hành chính sự nghiệp Xét tuyển -
Lâm sinh Xét tuyển -
Pháp luật Xét tuyển -
Quản lý đất đai Xét tuyển -
Quản lý tài nguyên rừng Xét tuyển -
Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống Xét tuyển -
Sư phạm mầm non Xét tuyển -
Sư phạm tiểu học Xét tuyển -
Thư viện - Thiết bị trường học Xét tuyển -
Tin học ứng dụng Xét tuyển -
Trồng trọt Xét tuyển -