Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh
Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh
Số 12A đường Bình Than, khu 10, phường Đại Phúc, TP.Bắc Ninh, Bắc Ninh

Website: www.cdspbacninh.edu.vn - ĐT: (0241) 3 855 329 - Email: info@cdspbacninh.edu.vn

Giới thiệu

 

Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh được thành lập ngày 24/6/1998 trên cơ sở sát nhập Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục Bắc Ninh với phân hiệu CĐSP Bắc Ninh sau khi tái lập tỉnh.

 

Trong những năm đầu xây dựng và phát triển, trường CĐSP Bắc Ninh đó cú nhiều thuận lợi cơ bản song cũng gặp không ít những khó khăn. Ngay sau khi thành lập, nhà trường đó được Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy, UBND, Sở GD&ĐT Bắc Ninh quan tâm và tạo những điều kiện cơ bản về cơ sở vật chất và một số thiết bị thiết yếu phục vụ cho công tác dạy và học. Tháng 10/1998, Ban giám hiệu đầu tiên của trường chính thức được kiện toàn. Tháng 01/1999 Ban chấp hành Đảng ủy lâm thời nhà trường được thành lập. Tháng 02/1999 công Đoàn trường đó tiến hành Đại hội khóa I. Sự ra đời của BGH, BCH Đảng ủy lâm thời, BCH công đoàn và BCH Đoàn thanh niên của nhà trường là một bước ngoặt trong việc kiện toàn bộ máy lónh đạo nhà trường, tạo ra động lực để đẩy mạnh mọi hoạt động và là điều kiện quan trọng để đưa hoạt động của nhà trường vào nề nếp. Ngay từ năm học đầu tiên, đội ngũ cán bộ giáo viên của trường đó được sắp xếp về các phũng, khoa, tổ và đó tạo được sự hũa nhập, đoàn kết, thống nhất trong các đơn vị.

 

Trong năm học đầu tiên 1998-1999, nhà trường chỉ có 84 CBGV trong đó có 11 cán bộ giáo viên cs trình độ thạc sĩ và sau đại học. Đến nay số lượng CBGV đó tăng gần gấp đôi với 145 CBGV, trong đó số người có trỡnh độ cao chiếm khoảng 60%: 01 tiến sĩ, 03 nghiên cứu sinh, 57 thạc sĩ (trong đó có 02 thạc sĩ được đào tạo tại Australia và 02 thạc sĩ được đào tạo theo chương trỡnh liên kết với nước ngoài). Ngoài việc cử CBGV đi học nâng cao trỡnh độ, nhà trường cũn liờn tục phỏt động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, khuyến khích đổi mới phương pháp dạy và học, đưa công tác thi giáo viên dạy giỏi thành hoạt động chuyên môn của mỗi năm học. Bên cạnh đó, nhà trường cũn chỳ trọng tới giỏo dục chớnh trị, đạo đức, nâng cao trỡnh độ lý luận cho đội ngũ CBGV. Đảng bộ, BGH nhà trường coi đây là việc làm thường xuyên và là khâu đột phá tạo nên sức mạnh của nhà trường. Qua một thời gian dài phấn đấu không ngừng trường CĐSP Bắc Ninh đó đạt được một số thành tích nổi bật:

 

Từ năm 1998 đến 2008, Trường liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được nhận 08 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

 

- Năm 2003, Trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

 

- Năm 2005, Trường được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba.

 

- Năm 2007, Trường được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

 

Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp, được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ theo các qui định của nhà nước và của tỉnh. Nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí cho các hoạt động của trường, chủ yếu do ngân sách nhà nước đảm bảo. Trường là đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự đảm bảo một phẩn chi phí hoạt động thường xuyên, (đơn vị hoạt động tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động ). Trường chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Trung ương và của tỉnh. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo qui định của pháp luật.

 

Sứ mạng của Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh là đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn, có khả năng tự học, kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm, có sức khoẻ để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trường học và các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo khác do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp Giáo dục Đào tạo; Đào tạo và cấp chứng chỉ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo qui định của Bộ Giao dục – Đào tạo và của pháp luật. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, thực hiện quyền sở hữu trí tuệ theo qui định. Tổ chức các hoạt động dịch vụ theo chức năng nhiệm vụ và theo qui định của pháp luật, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước.

 

Đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho ngành giáo dục và nguồn nhân lực cho yêu cầu phát triển công nghiệp của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

 

2010:  Phát triển thành trường cao đẳng đa ngành.

 

2010 – 2015: Chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho phát triển thành trường Đại học đa ngành.

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Giáo dục Mầm non Xét tuyển C, D, M 11, 10, 10
Giáo dục Tiểu học Xét tuyển A, A1, C 10, 10, 11
Sư phạm Lịch sử Xét tuyển C 11
Sư phạm Ngữ văn Xét tuyển C 11.5
Sư phạm Tiếng Anh Xét tuyển D1 10
Sư phạm Toán học Xét tuyển A, A1, B 10, 10, 11
Sư phạm Vật lí Xét tuyển A, A1 10, 10
Tiếng Anh Xét tuyển D1 10
Tiếng Anh Xét tuyển D1 10
Tin học ứng dụng Xét tuyển A, A1, D1 10, 10, 10
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Sư phạm mầm non Xét tuyển -
Sư phạm tiểu học Xét tuyển -
Thư viện - Thiết bị trường học Xét tuyển -