Link sponsor:

Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng
Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng
Km4, Đề Thám, TX.Cao Bằng, Cao Bằng

Điện thoại: (026) 3 750 935 - Fax: (026) 3 750 211 - Email: info@suphamcaobang.edu.vn - Website: www.suphamcaobang.edu.vn

Giới thiệu

 

Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng là nơi đào tạo đội ngũ sư phạm cho tỉnh nhà, từ lớp sư phạm đầu tiên năm 1948 đến Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng hôm nay, 60 năm qua Trường đã đào tạo được hàng vạn giáo viên cho các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở của Tỉnh nhà và một số tỉnh bạn.

 

Ra đời trong điều kiện khó khăn, gian khổ của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển và trưởng thành trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, bất kỳ trong điều kiện, hoàn cảnh nào các thế hệ các thầy cô giáo của Trường luôn luôn đem hết tâm sức của mình làm tốt công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tích cực tự bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, các thế hệ học sinh luôn nêu cao ý thức tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức để trở thành những giáo viên mẫu mực sau khi ra trường mang kiến thức toả ra các địa phương tiếp tục làm công tác trồng người, tạo nguồn nhân lực, nhân tài cho quê hương, cho đất nước.

 

Vượt qua mọi khó khăn thử thách trên từng chặng đường xây dựng và phát triển, từ lớp sư phạm đầu tiên năm 1948, trở thành trường Cao đẳng Sư phạm hôm nay, 60 năm qua Trường đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng đào tạo, chất lượng đội ngũ, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, luôn đổi mới để phát triển. Đặc biệt trong những năm gần đây, Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng bồi dưỡng chuẩn hoá xong đội ngũ giáo viên các cấp cho Tỉnh, mở các lớp đào tạo trình độ trung cấp ngoài sư phạm, liên kết với các trường Đại học đào tạo giáo viên các cấp đạt trình độ đại học. Ngoài công tác đào tạo, nhà trường thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động đoàn thể, văn nghệ thể thao, tham gia tích cực các phong trào phòng chống tệ nạn xã hội, hiến máu nhân đạo, ủng hộ, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, sinh viên tình nguyện tạo môi trường lành mạnh cho học sinh, sinh viên rèn luyện và trưởng thành về mọi mặt. Với những thành tích đó, Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng luôn đạt danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc của Tỉnh, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua và Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Năm 1996, Trường được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và năm 2004 đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

 

Bước vào thời kỳ hợp tác và hội nhập quốc tế, nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà Trường phải tiếp tục không ngừng tự phấn đấu rèn luyện tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Là trung tâm đào tạo của Tỉnh, những năm tiếp theo Nhà trường không những đào tạo đội ngũ sư phạm cho Tỉnh nhà mà còn chủ động, bám sát các mục tiêu kinh tế – xã hội để đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài có trình độ cho nhiều ngành nghề khác nhau, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội và nhu cầu sử dụng nhân lực ngày càng cao của Tỉnh. Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng cần tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học giáo dục; thực hiện tốt phương châm lấy con người làm động lực cho sự phát triển; tiếp tục cử những giảng viên trẻ đi đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ tạo nguồn nhân lực cao cho trường; chuẩn bị về cơ sở vật chất mở rộng trường, mở các mã ngành đào tạo mới, đa dạng hoá các loại hình, mục tiêu đào tạo, tạo bước phát triển mới về mọi mặt, phấn đấu vươn lên tầm cao mới, đủ điều kiện để được công nhận thành Trường Đại học Cao Bằng trước năm 2020 theo Quyết định số 282/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng

Link sponsor:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Giáo dục công dân Xét tuyển
Giáo dục Mầm non Xét tuyển M 10
Giáo dục Tiểu học Xét tuyển A, C 10.5, 11
Sư phạm Hoá học Xét tuyển A, B 10, 11
Sư phạm Ngữ văn Xét tuyển C 11
Sư phạm Toán Xét tuyển A 10
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Sư phạm mầm non Xét tuyển -
Sư phạm thể dục thể thao Xét tuyển -
Sư phạm tiểu học Xét tuyển -
Thiết bị trường học Xét tuyển -
Thư viện Xét tuyển -