Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định
Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định
813 Trường Chinh, TP.Nam Định, Nam Định

Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định
Địa chỉ: 813 Trường Chinh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0350) 3 648351
Email: Webcdspnd@gmail.com
Website: www.cdspnd.edu.vn

Link sponsor:

Giới thiệu


Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định là đơn vị sự nghiệp đào tạo, nằm trong hệ thống giáo dục đại học, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Có mục đích đào tạo sinh viên trở thành giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ của trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non, có lòng yêu nghề, gắn bó với sự nghiệp giáo dục - đào tạo, có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ năng giáo dục, giảng dạy tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, có hiểu biết cần thiết về văn thể mỹ, có năng lực tiếp cận với kiến thức và phương pháp giảng dạy tiên tiến, đáp ứng được yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh.


Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định còn nhằm mục đích xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hoá, khoa học của địa phương. Tiến tới nâng cấp, xây dựng trở thành trường Đại học.

 


Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ trường cao đẳng về quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường, tổ chức các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, tài chính, quan hệ quốc tế, tổ chức và nhân sự.


Nhiệm vụ của trường về đào tạo, bồi dưỡng:

 


- Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ cho các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non có trình độ cao đẳng sư phạm trở xuống, trên địa bàn tỉnh Nam Định và ở ngoài tỉnh, khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép.


- Liên kết với các trường đại học, cao đẳng khác mở các lớp đào tạo giáo viên có trình độ đại học sư phạm và các lớp đào tạo giáo viên có trình độ cao đẳng sư phạm thuộc các ngành mà nhà trường chưa có khả năng và điều kiện đào tạo.


- Đào tạo một số loại nhân viên nghiệp vụ trong các trường trung học cơ sở, tiểu học mầm non như nhân viên thiết bị, thí nghiệm, thư viện...


- Đào tạo một số ngành ngoài sư phạm như tin học, ngoại ngữ và các ngành khác khi địa phương có nhu cầu và được cấp có thẩm quyền cho phép.


www.edunet.com.vn
Nguồn: Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

Link sponsor:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Giáo dục Mầm non Xét tuyển M 12
Giáo dục Thể chất Xét tuyển T 10
Giáo dục Tiểu học Xét tuyển A, C, D1 11.5, 11, 16
Sư phạm Âm nhạc Xét tuyển N 10
Sư phạm Hoá học Xét tuyển B 11
Sư phạm Mỹ thuật Xét tuyển H 10
Sư phạm Ngữ văn Xét tuyển C 12
Sư phạm Tiếng Anh Xét tuyển D1 16
Sư phạm Toán học Xét tuyển A 12
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Sư phạm mầm non Xét tuyển -