Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
Xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

Xã Hưng Lộc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: (038) 3 857 009

Email: info@cdspnghean.edu.vn

Website:http://cdspna.edu.vn


 

Giới thiệu

 

Trường CĐSP Nghệ An là trường công lập, tiền thân là các trường sư phạm trung cấp Nghệ An, được thành lập từ năm 1959 theo các Nghị định, Quyết định  của Chính phủ. Hiện nay trường có mục đích đào tạo, bồi dưỡng đội nguc giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ các trường học và đào tạo một số ngành nghề ngoài sư phạm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

 

Trường nằm trong hệ thống giáo dục Đại học, trực thuộc Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghệ An; chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển, tiêu chuẩn giảng viên, mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng, về thanh tra giáo dục đồng thời chịu sự quản lý hành chính về lãnh thổ của UBND Thành phố Vinh.

 

Đào tạo, liên kết đào tạo và bồi dưỡng các trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ trường học, và một số ngành nghề ngoài sư phạm, phục vụ nhu cầu phát triển giáo dục đào tạo, kinh tế, xã hội.

 

- Đào tạo và bồi dưỡng Tiếng việt cho học sinh, sinh viên một số nước trong khu vực.

 

- Triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nhất là khoa học giáo dục nhằm phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của thời kỳ đổi mới nội dung chương trình và phương pháp dạy học, xây dựng xã hội học tập; đồng thời tích cực tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ khác góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội.

 

- Quản lý, xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

 

- Tuyển sinh theo kế hoạch, chỉ tiêu được giao hàng năm. Phối hợp các lực lượng để làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên, học viên.

 

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động xã hội.

 

- Quản lý và sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính của trường theo quy định của pháp luật. Phát huy hiệu quả đầu tư vào mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ các yêu cầu của ngành GD&ĐT tỉnh nhà.

 

- Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ thông tin Thi tuyển A 11.5
Công tác xã hội Thi tuyển C 11
Giáo dục Mầm non Thi tuyển M 16
Giáo dục Thể chất Thi tuyển T 14.5
Giáo dục Tiểu học Thi tuyển A, C, D1 14.5, 15, 14
Quản trị văn phòng Thi tuyển C 11
Sư phạm Địa lí Thi tuyển C 12
Sư phạm Ngữ văn Thi tuyển C 11
Sư phạm Sinh học Thi tuyển B 11
Sư phạm Tiếng Anh Thi tuyển D1 17.5
Sư phạm Toán học Thi tuyển A 10
Tiếng Anh Thi tuyển D1 13.5
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Sư phạm mầm non Xét tuyển -
Sư phạm tiểu học Xét tuyển -