Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận
Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận
Thị trấn Khánh Hải, H.Ninh Hải, Ninh Thuận

Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận

Địa điểm: Thị trấn Khánh Hải , Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Tel: 068.3873169

Email: cdspnthuan@yahoo.com.vn

website:  http://www.cdspninhthuan.edu.vn

Giới thiệu

 

Trường CĐSP Ninh Thuận được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ hai trường Sư phạm: Trường   Trung học Sư phạm Thuận Hải và Trường Sư phạm đào tạo giáo viên cấp II (Sư phạm cấp II) Thuận Hải.

 

 

Ngày 26/6/1993 Chủ tịch UBND tỉnh đã ra Quyết định số 607/QĐUB-NT về việc sáp nhập hai trường Sư phạm lấy tên là Trường Sư phạm Ninh Thuận. Trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, hợp đồng đào tạo giáo viên PTTH và nâng chuẩn đào tạo giáo viên các cấp.

 

Ngày 02 tháng 10 năm 2000 trường Sư phạm Ninh Thuận được nâng cấp thành trường CĐSP Ninh Thuận theo Quyết định số 4024/2000/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên có trình độ CĐSP và các trình độ thấp hơn; bồi dưỡng cán bộ quản lý và nhân viên nghiệp vụ giáo dục trường THCS, tiểu học, mầm non; nghiên cứu khoa học.

 

Trường CĐSP Ninh Thuận có một cơ sở đào tạo với tổng diện tích 35.060 m2 được đặt tại Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

 

Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh thuận là trung tâm duy nhất đào tạo giáo viên trung học cơ sở, giáo viên tiểu học, giáo viên mẫu giáo và bồi dưỡng cán bộ quản lý (THCS, tiểu học, mầm non) cho tỉnh nhà. Trung bình mỗi năm trường đã đào tạo hơn 300 giáo sinh thuộc các hệ chính quy và không chính quy. Trước khi chia tách tỉnh Thuận Hải thành 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, trường CĐSP Ninh Thuận còn đào tạo giáo viên Trung học cơ sở, giáo viên Tiểu học và giáo viên Mầm non cho tỉnh Bình Thuận. Trong 30 năm qua trường CĐSP Ninh Thuận đã đào tạo được 12.385 giáo viên các cấp, trong đó giáo viên THCS: 4.981 GV; Tiểu học: 6.763 GV và Mầm non: 641 GV.

 

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng được chú trọng đẩy mạnh. Hơn 100 đề tài cấp trường được nghiệm thu trong đó có đề tài tham gia dự án “Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm” của Bộ GD&ĐT và có 01 đề tài được giải.

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Giáo dục Mầm non Xét tuyển M 16.5
Giáo dục Tiểu học Xét tuyển A, A1 16.5, 16.5
Tiếng Anh Xét tuyển D1 16.5
Tin học ứng dụng Xét tuyển A, A1 16.5, 16.5