Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị
Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị
Km3, Quốc lộ 9, TP.Đông Hà, Quảng Trị

Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Địa chỉ: Km3, Quốc lộ 9, TP. Đông Hà, Quảng Trị.

ĐT: (053)3 584 741; (053)3 580 406

Email: tuyensinh@edunet.com.vn

http://www.qtttc.edu.vn

Link sponsor:

Giới thiệu

Trường CĐSP Quảng Trị được thành lập theo quyết định số 198/TTg ngày 01/4/1997 của Thủ tướng Chính phủ. Trường CĐSP Quảng Trị tiền thân là trường Trung cấp Sư phạm Vĩnh Linh được thành lập tháng 6 năm 1958. Lịch sử phát triển của nhà trường gắn liền với bề dày truyền thống của quê hương Quảng Trị anh hùng.

Trường CĐSP Quảng Trị  thành lập nhằm đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Nhà trường luôn đổi mới phương pháp dạy và học như:

Tiến hành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo qui định của luật khoa học công nghệ, luật giáo dục và các qui định khác của pháp luật.

Quản lí giảng viên, cán bộ, nhân viên, xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu tuổi và giới.

Tuyển sinh và quản lí người học; phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong người học và trong đội ngũ cán bộ giảng viên của trường.

Phối hợp với gia đình người học, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục.

Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên, và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với nghề đào tạo và nhu cầu của xã hội.

Quản lí, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo qui định của pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của phát luật.

Tất cả nhằm xây dựng trường CĐSP Quảng Trị thành trường cao đẳng đa ngành nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược là đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, giữ vững vị trí của trường trong hệ thống giáo dục đại học, là nơi đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên, nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của tỉnh, khu vực và quốc gia.

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Link sponsor:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Giáo dục Mầm non Xét tuyển M 10
Giáo dục Tiểu học Xét tuyển A, A1, C, D1 10, 10, 11, 10
Kế toán Xét tuyển A, A1, D1 10, 10, 10
Quản trị văn phòng Xét tuyển A, A1, C, D1 -, -, -, -
Sư phạm Âm nhạc Thi tuyển & Xét tuyển C, D1, M, N -, -, -, 10
Sư phạm Giáo dục công dân Xét tuyển C, M -, -
Sư phạm Mĩ thuật Thi tuyển & Xét tuyển C, D1, H, M, V 10, 10, -, -, -
Sư phạm Ngữ văn Xét tuyển C -
Sư phạm Tiếng Anh Xét tuyển A1, D1 10, 10
Sư phạm Tin học Xét tuyển A, A1, B, D1 10, 10, -, 10
Sư phạm Toán học Xét tuyển A, A1 -, -
Tin học ứng dụng Xét tuyển A, A1, D1 -, -, -
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Hành chính - Văn thư Xét tuyển
Kế toán doanh nghiệp Xét tuyển
Sư phạm mầm non Xét tuyển
Sư phạm tiểu học Xét tuyển
Tin học ứng dụng Xét tuyển
Liên thông Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
CĐ Giáo dục Mầm non Thi tuyển M -
CĐ Giáo dục Tiểu học Thi tuyển A, C -, -