Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh
Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh
Ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn, TX.Tây Ninh, Tây Ninh

ĐT: (066) 3 624 360 - Email: cdsp.tayninh@moet.edu.vn - Website: www.cdsptayninh.edu.vn

Giới thiệu

Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh (CĐSP Tây Ninh) được thành lập năm 1976,có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục từ bậc Mầm non đến Trung học cơ sở và nghiên cứu khoa học giáo dục phục vụ công tác tào tạo. Đến năm 2010, trường đã có 33 năm phấn đấu trưởng thành. Trong thời gian đó, Trường đã từng bước khẳng định được sứ mạng của mình trong việc đào tạo đội ngũ giáo viên các cấp cho tỉnh, góp phần bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục tỉnh nhà. Hiện tại đang góp phần đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng – đại học đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

 

Sự trưởng thành và phát triển của Trường CĐSP Tây Ninh có thể chia làm 2 giai đoạn:

 

Giai đoạn 1976-1993: Thành lập và trưởng thành.

Cơ sở Trường cao đẳng sư phạm Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số 2317/QĐ ngày 03/11/1976 của Bộ Giáo dục (lúc đó là cơ sở 4 của Trường CĐSP thành phố Hồ Chí Minh).

 

Năm 1979, cơ sở Trường CĐSP trở thành Trường Sư phạm đào tạo giáo viên cấp 2 Tây Ninh.

Ngày 12/11/1988, Trường được Bộ Giáo dục Đào tạo (Bộ GD&ĐT) công nhận là Trường CĐSP Tây Ninh (theo Quyết định số 168/HĐBT ngày 12/11/1988 của Hội đồng Bộ trưởng)

 

Theo xu thế chung, đồng thời để thống nhất công tác quản lý đào tạo và bồi dưỡng, tháng 9/1991 Trường Cán bộ quản lý được sát nhập vào Trường CĐSP (theo Quyết định số 31/QĐ.UB ngày 11/9/1991 của UBND tỉnh Tây Ninh); Trường Sư phạm Mầm non sát nhập vào Trường THSP (theo Quyết định số 32/ QĐ.UB ngày 11/9/1991 của UBND tỉnh Tây Ninh) và đến tháng 9/1992 Trường THSP sát nhập vào Trường CĐSP Tây Ninh theo Quyết định số 62/ QĐ.UB ngày 17/9/1992 của UBND tỉnh Tây Ninh.

 

Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục từ bậc Mầm non đến Trung học cơ sở và nghiên cứu khoa học giáo dục phục vụ công tác tào tạo bồi dưỡng.

 

Giai đoạn 19932009: Trường Cao đẳng sư phạm đa hệ đa ngành

Từ khi trở thành Trường CĐSP đa hệ đa ngành đến nay :

 

Về chuyên môn, Trường có 7 khoa và 2 tổ trực thuộc: khoa Tự nhiên, khoa Xã hội, khoa Nhạc – Họa – Thể dục, khoa Tiểu học, khoa Mầm non, khoa Quản lý, khoa Ngoại ngữ, tổ Tâm lý – Giáo dục, tổ Lý luận chính trị.

 

Về phòng chức năng có : Phòng Giáo vụ, Phòng Hành chánh tổng hợp, Phòng Tổ chức và Công tác sinh viên, trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

 

Ngoài ra, Trường còn có trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thường xuyên chiêu sinh đào tạo và tổ chức thi, cấp phát chứng chỉ A, B tin học và ngoại ngữ.

 

 

Chức năng, nhiệm vụ của trường:

Đào tạo:

Hệ chính quy : Đào tạo cử nhân cao đẳng sư phạm gồm các ngành : Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Ngoại ngữ, KTNN, KTCN, Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc, Đoàn – Đội, Tin học và cử nhân cao đẳng ngoài sư phạm gồm các ngành : Tin học, Tiếng Anh, Thư viện Thông tin. Tổng cộng đã đào tạo 6.801 người.

 

Hệ vừa làm vừa học : Đào tạo giáo viên THSP Tiểu học và Mầm non với 9.270 học viên.

 

Liên kết với các trường Đại học Sư phạm đào tạo ngành: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Giáo dục Tiểu học, TDTT, Thư viện thông tin : tổng số 613 học viên.

 

Bồi dưỡng CBQL Tiểu học, Mầm non, Tổ trưởng tổ chuyên môn THCS với 2.804 học viên.

 

Nghiên cứu khoa học:

Hàng năm có khoảng 95% giáo viên tham gia viết đề tài nghiên cứu khoa học. Nội dung nghiên cứu tập trung vào đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, Trong hơn 30 năm qua số lượng đề tài đạt được : Đề tài cấp Bộ : 07, đề tài cấp trường 344.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ thông tin Thi tuyển A, A1 10, 10
Giáo dục Mầm non Thi tuyển M 14.5
Giáo dục Tiểu học Thi tuyển A, A1, C, D1 18, 18, 19, 18
Khoa học thư viện Thi tuyển C, D1 11, 10
Quản lí văn hoá Thi tuyển C 11
Quản trị văn phòng Thi tuyển D1 10
Sư phạm Âm nhạc Thi tuyển N 13.5
Sư phạm Địa lí Thi tuyển A, A1 11, 11
Sư phạm Mĩ thuật Thi tuyển H 16
Sư phạm Ngữ văn Thi tuyển C 15.5
Sư phạm Sinh học Thi tuyển B 11
Sư phạm tiếng Anh Thi tuyển D1 16.5
Sư phạm Toán học Thi tuyển A, A1 22.5, 22.5
Sư phạm Vật lí Thi tuyển A, A1 17.5, 17.5
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Sư phạm mầm non Xét tuyển -