Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang
Địa chỉ: Đồng Đế, TP.Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: (058) 3831166 - Fax: (058) 3832736 - Email: cm2@sptwnt.edu.vn - Website: http://.sptwnt.edu.vn - Facebook: https://www.facebook.com/sptwnt.edu.vn

Giới thiệu

 

Quá trình hình thành và phát triển:

 

- 18/12/1987: Khai giảng năm học đầu tiên


- 1987 - 1990: Trường đào tạo Cô nuôi dạy trẻ trình độ trung học chuyên nghiệp cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.


- 01/10/1991: Trường được đổi tên thành Trường trung học sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo TW, đào tạo giáo viên Nhà trẻ và Mẫu giáo trình độ trung học sư phạm.


- 24/07/1996: Trường được Thủ tướng chính phủ ký quyết định số: 477/TTg nâng cấp thành Trường Cao Đẳng Sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo TW2.


- 19/01/2007: Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ký quyết định số: 350/QĐ-BGDĐT đổi tên Trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo TW2 thành Trường Cao Đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang


Hiện nay, Nhà trường có 5 khoa đào tạo các chuyên ngành Giáo dục Mầm non, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Giáo dục Đặc biệt, tuyển sinh đào tạo trong phạm vi cả nước:


1/ Khoa Giáo dục Mầm non ( CM2 – 01 – M )

 

2/ Khoa Âm nhạc ( CM2 – 02 – N )


3/ Khoa Mỹ thuật ( CM2 – 03 – H )

 

4/ Khoa Giáo dục Thể chất ( CM2 – 04 – T )

 

5/ Khoa Giáo dục Đặc biệt ( CM2 – 05 – M )


Chức năng nhiệm vụ:


- Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên trình độ cao đẳng, nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

 

- Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được hưởng các chính sách, chế độ do Nhà nước ban hành cho hệ thống các trường Đại học và Cao đẳng.


Căn cứ quyết định số: 477/TTg ngày 24/7/1996 của Thủ Tướng Chính phủ nâng cấp Trường Trung học sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo TW2 thành Trường Cao đẳng sư phạm Nhà trẻ – Mẫu giáo TW2, và căn cứ quyết định số: 350/QĐ-BGDĐT đổi tên Trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo TW2 thành Trường Cao Đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang:


Nhiệm vụ cụ thể:


- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trình độ cao đẳng: Mầm non, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Giáo dục đặc biệt phục vụ cho ngành học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở với hình thức đào tạo chính quy và không chính quy.

 

- Tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ phục vụ đào tạo và các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung và cả nước.


- Hợp tác, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác theo quy định hiện hành của nhà nước.


Định hướng phát triển:


Để đáp ứng yêu cầu đội ngũ giáo viên mầm non, giáo viên giảng dạy các môn năng khiếu ở bậc phổ thông của cả nước, đặc biệt là khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong xu hướng phát triển và hội nhập quốc tế, Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương - Nha Trang định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2005 – 2010 là:


Mở rộng qui mô đào tạo:


Tăng số lượng tuyển sinh hàng năm đối với hệ chính qui và không chính qui.
Mở thêm mã ngành đào tạo phục vụ nhu cầu dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội trong xu thế hội nhập quốc tế.


Nâng cao chất lượng đào tạo:


Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp dạy và học; Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo. Rèn luyện kỹ năng nghề, năng lực tự học, tự nghiên cứu trong sinh viên.


Bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ - giảng viên:


Đảm bảo số lượng và chất lượng cán bộ - giảng viên để thực hiện mục tiêu tăng qui mô và nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng ngành nghề và đa dạng hoá trong đào tạo.


Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:


Đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.
Xây dựng thư viện điện tử; hoàn thiện dự án xây dựng Ký túc xá sinh viên và các công trình Giáo dục thể chất.


Tăng cường mở rộng hợp tác và giao lưu quốc tế.

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Gíao dục đặc biệt Thi tuyển
Giáo dục mầm non Thi tuyển
Gíao dục thể chất Thi tuyển
Quản trị văn phòng Thi tuyển C, D1 11, 10
Sư phạm Âm nhạc Thi tuyển
Sư phạm Mỹ thuật Thi tuyển
Sư phạm Tiếng anh Thi tuyển
Thiết kế đồ họa Thi tuyển
Việt Nam học Thi tuyển C, D1 11, 10
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Sư phạm mầm non Xét tuyển -