Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long
Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long
Số 58, đường Nguyễn Văn Cừ, TP.Hạ Long, Quảng Ninh

Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long
Địa chỉ: Số 58, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (033) 3 825301 – (033) 3 811240
Email: Halongact@Halongact.edu.vn
Website: halongact.edu.vn

Link sponsor:

Giới thiệu


Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long tiền thân là Trường sơ cấp Văn hóa Nghệ thuật Quảng Ninh, được thành lập tháng 1 năm 1970 tại thị trấn Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Là đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin, nhiệm vụ lúc đầu của trường là bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ phong trào văn hóa thông tin cơ sở, đào tạo cán bộ văn hóa nghệ thuật có trình độ sơ cấp phục vụ công tác chính trị của địa phương.


Ngày 3 tháng 8 năm 2004, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 4384/QĐ-BGD&ĐT nâng cấp trường thành trường Cao đẳng và đổi tên thành trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long.


Nhiệm vụ cụ thể của Trường:


Căn cứ Quyết định số 3074/QĐ-UB ngày 03/9/2004 của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v quy định chức năng nhiệm vụ quyển hạn của trường:


- Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và du lịch phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh khác.


- Nghiên cứu khoa học, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội.


- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ủy ban Nhân dân Tỉnh giao


- Phối hợp liên kết đào tạo trình độ đại học khi được cấp có thẩm quyền cho phép.

 


Về công tác đào tạo


- Các loại hình đào tạo của Trường rất đa dạng như: chính quy, liên thông, hoàn chỉnh kiến thức, vừa làm vừa học. Trường thực hiện đa dạng hóa loại hình đào tạo, đa cấp, đa ngành và liên thông trong đào tạo;


- Các Khoa đào tạo hiện nay của Trường bao gồm: Quản trị kinh doanh khách sạn- nhà hàng; Quản trị lữ hành hướng dẫn; Nghiệp vụ Văn hóa; Thanh nhạc và Sư phạm âm nhạc; Hội họa và Sư phạm Mỹ thuật; Nhạc cụ hiện đại và truyền thống, Diễn viên múa.


- Trong quá trình tổ chức đào tạo, Trường luôn xác định việc chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy là nhiệm vụ trước mắt, hàng đầu. Việc phát triển quy mô được chú trọng đến tính hợp lý, ổn định, tính cân đối giữa các trình độ và loại hình đào tạo... để phù hợp với các điều kiện về cơ sở vật chất, về đội ngũ cũng như các yếu tố đảm bảo chất lượng khác nhằm phát huy tối đa hiệu quả, năng lực của Trường.


- Chương trình đào tạo được định kì rà soát, điều chỉnh bổ sung, xây dựng mới theo quy định của Bộ GD&ĐT, quy trình của Trường; Thông qua việc lấy ý kiến phản hồi của người học, của các đơn vị sử dụng nguồn nhân lực. Tạo điều kiện và cơ hội cho người học có thể tiếp tục học mở rộng và nâng cao chương trình, nâng cao trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu công việc.

 


Sứ mạng của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long

 

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và du lịch; thực hiện nghiên cứu khoa học, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội của Tỉnh, khu vực và hội nhập quốc tế.


www.edunet.com.vn
Nguồn: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long

 

 

 

Link sponsor:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Hội họa Thi tuyển H 12
Khoa học thư viện Thi tuyển A, A1, C, D1 10, 10, 11, 10
Quản lí văn hóa Thi tuyển A, A1, C, D1 10, 10, 11, 10
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Thi tuyển A, A1, D1 10, 10, 10
Quản trị Khách sạn Thi tuyển A, A1, D1 10, 10, 10
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Thi tuyển A, A1, D1 10, 10, 10
Sư phạm Âm nhạc Thi tuyển N 12
Sư phạm Mỹ thuật Thi tuyển H 12
Thanh nhạc Thi tuyển N 12
Tiếng Anh Thi tuyển D1 10
Việt Nam học Thi tuyển A, A1, C, D1 10, 10, 11, 10
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Bảo tàng Xét tuyển -
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây Xét tuyển -
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống Xét tuyển -
Hội họa Xét tuyển -
Kỹ thuật chế biến món ăn Xét tuyển -
Kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống Xét tuyển -
Nghệ thuật biểu diễn kịch múa Xét tuyển -
Nghiệp vụ lễ tân Xét tuyển -
Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn Xét tuyển -
Quản lý văn hóa Xét tuyển -
Thanh nhạc Xét tuyển -
Thủ công mỹ nghệ Xét tuyển -