Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên
Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên
Phường Noong Bua, TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên

Tel: (0230) 3 824 906 - Fax: (0230) 3 824 906 - Email: tcyt@yahoo.com - Website: violet.vn/caodangytedienbien

Link sponsor:

Giới thiệu

 

Trường Cao đẳng tế Điện Biên được thành lập từ năm 1963, khi chia tách Khu tự trị Tây Bắc thành ba tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Nghĩa Lộ. Từ khi mới được thành lập, với tên gọi rất khiêm tốn là Bệnh viện - Trường Y tế. Vì vậy, Nhà trường là một bộ phận trong cơ sở khám chữa bệnh và chỉ đào tạo đội ngũ cán bộ Y tế sơ học, số cán bộ này đáp ứng một phần nhỏ nhân lực cho các cơ sở Y tế tại tỉnh Lai Châu.

 

Bước sang giai đoạn phát triển mới, để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Ngày 06/5/2009, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 3294/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên trên cơ sở Trường Trung học Y tế Điện Biên. Thực hiện Quyết định này, Nhà trường đã, đang tiếp tục mở các mã ngành đào tạo mới ở trình độ Cao đẳng như: Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Hộ sinh, Cao đẳng Dược...

 

Qua hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên từ mái tranh vách nứa, nay đã trở thành hiện thực là một Nhà trường bề thế, hiện đại. Ngày hôm nay, tại cơ sở đào tạo này có thể đào tạo lưu lượng học sinh từ 1.000 đến 1.200 học sinh, ở cấp độ từ Sơ cấp, Trung cấp và Cao đẳng; Các ngành đào tạo gồm: Y sỹ đa khoa, Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược sỹ, Bổ túc các chuyên khoa sau Trung học, Dược tá, Y tá bản, Hộ lý...; Hệ đào tạo cũng đa dạng như: Đào tạo chính quy, đào tạo theo kế hoạch Nhà nước, hợp đồng đào tạo, liên kết đào tạo đã góp phần tăng cường nguồn nhân lực cho đất nước. Hơn 40 năm qua, Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên đã đào tạo được: Y sỹ Đa khoa 3250 người; Điều dưỡng Trung cấp 365 người; Hộ sinh Trung cấp 355 người; Dược sỹ Trung cấp 250 người; Dược tá 946 người; Hộ sinh sơ học 48 người; Y tá bản 2850 người; Bổ túc sau trung học và bổ túc các chuyên khoa 2850 người. Trong đó đào tạo cho lực lượng vũ trang 465 người và đặc biệt là đào tạo cho nước bạn Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào được 135 cán bộ Y tế.

 

Cùng với sự lớn mạnh của Nhà trường, các thế hệ học sinh cũ của Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên cũng đã không ngừng vươn lên và trưởng thành. Hiện nay, họ đã trở thành Bác sỹ chuyên khoa I, Chuyên khoa II, Thạc sỹ, đã và đang giữ những vị trí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện - thị xã, lãnh đạo Sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, Trung tâm Y tế của hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu. Nối tiếp bước những thế hệ thầy, trò đi trước thầy và trò Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên trong gian đoạn hiện nay đã và đang phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng phấn đấu xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh.

 

Để đánh giá những thành tích của Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên trong quá trình xây dựng và phát triển, kịp thời động viên những tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, học tập và phục vụ giảng dạy học tập. Nhà trường đã 4 lần được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động, cụ thể như sau:

 

- Năm học 1987 - 1988 Trường Trung học Y tế Lai Châu được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (Quyết định số 301/KT-HĐNN ngày 13/01/1989 của Hội đồng Nhà nước).

 

- Năm học 1998 - 1999 Trường Trung học Y tế Lai Châu được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba - Lần thứ hai (Quyết định số 374/KT-CT ngày 18/10/1999 của Chủ tịch nước).

 

- Năm học 2002 - 2003 Trường Trung học Y tế Điện Biên được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (Quyết định số 799/QĐ-CTN ngày 03/11/2003 của Chủ tịch nước).

 

- Năm học 2007 - 2008 Trường Trung học Y tế Điện Biên được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (Quyết định số 1552/QĐ-CTN ngày 03/11/2008 của Chủ tịch nước).

 

- Năm học 2006 - 2007 Tập thể Trường Trung học Y tế Điện Biên được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 1556/QĐ-TTg ngày 16/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ).

 

Năm học 2008 - 2009, Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên đang hoàn tất các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Cờ thi đua đối với tập thể Nhà Trường.

 

Nhiều tập thể thuộc Trường, cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, Bằng khen của các cấp Bộ ngành, UBND tỉnh và đoàn thể. Nhiều tập thể, cá nhân nhiều năm đạt danh hiệu thi đua Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua tỉnh, Chiến sĩ thi đua cơ sở...

 

Bước sang thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là đào tạo nguồn nhân lực cho 02 tỉnh Điện Biên và Lai Châu, đào tạo cho khu vực và đào tạo cho nước bạn Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên sẽ không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng đào tạo; Tăng cường, mở rộng các loại hình đào tạo mà đặc biệt là đào tạo theo địa chỉ ở những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số; Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cử giáo viên đi học sau Đại học, trên Đại học nhằm chuẩn hoá đội ngũ giảng viên. Đứng trước những thách thức và thời cơ mới, nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn trở ngại, chúng tôi tin tưởng rằng, với truyền thống hơn 40 xây dựng và trưởng thành, thế hệ thầy và trò hiện nay của Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên đã có những định hướng phát triển phù hợp, đang cố gắng nỗ lực, phấn đấu xây dựng Nhà trường trở thành Trường Tiên tiến xuất sắc - Xứng đáng là Trường trọng điểm Quốc gia.

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên

Link sponsor:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Điều dưỡng Xét tuyển
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Điều dưỡng Xét tuyển
Dược sỹ trung cấp Xét tuyển
Hộ sinh Xét tuyển
Y sỹ Xét tuyển