Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng
Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng
6B Ngô Quyền, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại : (063)  3 829  520 - Email : caodangytelamdong@gmail.com - Website :  http://caodangytelamdong.edu.vn

Link sponsor:

Giới thiệu

 

Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng được thành lập từ 01 tháng 9 năm 1978 theo quyết định số 58/QĐ-UB của UBND Tỉnh Lâm Đồng là Trường Trung học Y tế Tỉnh.


Đến ngày 15 tháng 05 năm 2009 Trường nâng cấp thành Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng theo quyết định số 3505/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo.

 

Được thành lập từ năm 1978, đến nay trường Trung học Y tế Lâm Đồng đã đào tạo 7.309 cán bộ y tế thuộc 11 ngành khác nhau.

 

Trường đã duy trì các chương trình hợp tác quốc tế với các tổ chức y tế ở Thụy Sĩ, Canada, Hội phổi Pháp - Việt để tăng cường nguồn lực và nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu.

 

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng và trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Điều dưỡng trung học.Dược và các ngành kỹ thuật y học khác.

Cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng

Các Phòng, Khoa:
- Ban Giám Hiệu: 03
- Phòng Tổ Chức – Hành Chánh - Quản trị: 14
- Phòng Đào Tạo – QLKH: 08
- Phòng Chính trị - Công tác SV: 04
- Phòng Kế toán - Tài vụ: 04
- Khoa Điều Dưỡng - Kỹ thuật Y học: 13
- Khoa Y học - Y tế công cộng: 04
- Khoa khoa học cơ bản: 08

 

- Khoa Dược: 14

 

 

Link sponsor:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Điều dưỡng Xét tuyển B 11
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Điều dưỡng Xét tuyển
Dược sĩ Trung cấp hệ VHVL Xét tuyển
Dược sỹ trung cấp Xét tuyển
Hộ sinh Xét tuyển
Y sỹ Xét tuyển