Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn
Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn
Số 11 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, TP.Lạng Sơn, Lạng Sơn

ĐT: (025) 3 812074 - Website: cdytlangson.edu.vn

Giới thiệu

 

Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 5354/QĐ- BGD&ĐT ngày 27/9/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở trường Trung học Y tế Lạng Sơn. Ngày 20/11/2006 Tỉnh Lạng sơn đã long trọng tổ chức lễ công bố thành lập trường CĐYT Lạng sơn.

 

Chức năng, nhiệm vụ của trường


- Đào tạo và đào tạo lại cán bộ y tế có trình độ cao đẳng và dưới cao đẳng.

 

- Tiến hành Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, trong đó chủ yếu là khoa học công nghệ về sức khoẻ và giáo dục.

 

- Giữ gìn và phát triển những di sản và bản sắc văn hoá dân tộc.

 

- Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong người học và trong đội ngũ cán bộ giảng viên.

 

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, ngành nghề, tuổi và giới.

 

- Tuyển sinh và quản lý người học.

 

- Phối hợp với gia đình người học, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục.

 

- Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu của xã hội.

 

- Quản lý, sử dụng đất đai, tài sản, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

www.edunet.com.vn
Nguồn: Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Điều dưỡng hệ chính quy Thi tuyển
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Điều dưỡng Xét tuyển
Dược sỹ trung cấp Xét tuyển
Hộ sinh Xét tuyển -
Y sỹ Xét tuyển -
Y sỹ Y học cổ truyền Xét tuyển -