Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình
Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình
Số 297, Hải Thượng Lãn Ông, P. Nam Thành, TP.Ninh Bình, Ninh Bình

Điện thoại: (030) 3 510 644 -  Email: Info@cdyteninh binh.vn - Website: www.cdyteninhbinh.vn

Giới thiệu

 

Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Y – Dược và nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống giáo dục đại học, cao đẳng. Là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có biểu tượng đặc trưng cho ngành nghề.

 

Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình sau khi được nâng cấp từ trường Trung học Y tế, tiếp tục xây dựng và phát triển thành một trung tâm đào tạo cán bộ Y – Dược của tỉnh Ninh Bình và khu vực.

 

Trường có chức năng đào tạo cán bộ Y - Dựơc có trình độ cao đẳng và các cấp thấp hơn đạt chuẩn theo mục tiêu, yêu cầu của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế, theo hướng không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, đảm bảo tăng cường và mở rộng quy mô hợp lý.

 

Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành quả nghiên cứu về Y – Dược trong đào tạo, khám chữa bệnh. Triển khai xây dựng các dự án, các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, cấp Bộ , cấp Nhà nước và hợp tác Quốc tế.

Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình triển khai mô hình Viện - Trường với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, Viện 5 quân khu III và các trung tâm y tế khám chữa bệnh trong và ngoài tỉnh để thực hành khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

 

Có chiến lược xây dựng bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên có đủ số lượng, trình độ sư phạm và chuyên môn sâu, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt để đáp ứng với yêu cầu đào tạo của nhà trường trong giai đoạn CNH - HĐH đất nước và hội nhập Quốc tế.

 

Quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, đúng nguyên tắc nguồn kinh phí, cơ sở vật chất và trang thiết bị khoa học kỹ thuật theo yêu cầu của Bộ Y tế, Bộ Tài chính. Tăng cường các nguồn tài chính để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị máy móc đáp ứng các yêu cầu của Nhà trường.

ổ chức quản lý mọi hoạt động giáo dục nhằm phát triển toàn diện cho học sinh sinh viên. Tổ chức hướng nghiệp mở ra các cơ hội tìm kiếm việc làm cho học sinh sinh viên tại các cơ sở y tế trong nứơc và đưa học sinh sinh viên đi lao động ở nước ngoài.

 

Hiện nay, nhà trường đã và đang thực hiện đề án xây dựng trường mới trên diện tích 10 ha. Dưới sự chỉ đạo của UBND Tỉnh Ninh Bình phối hợp với các cơ quan Ban, Ngành trong tỉnh, Trường đang không ngừng phấn đấu xây dựng trở thành trường Cao đẳng vững mạnh toàn diện.

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Điều dưỡng Xét tuyển B 11
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Điều dưỡng Xét tuyển -
Dược sỹ trung cấp Xét tuyển -
Hộ sinh Xét tuyển -
Y sỹ Xét tuyển -