Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh
Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh
Số 7, Quốc lộ 53, Khóm 4, phường 5, TP.Trà Vinh, Trà Vinh

ĐT: (074) 3 855 815(074) 3 855 815 - Email: tuyensinh@edunet.com.vn - Website: http://www.tvmc.edu.vn

Giới thiệu

 

Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh được thành lập theo Quyết định số 2274/QĐ-BGDĐT, ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Trường được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn gồm các chuyên ngành chủ yếu:

- Điều dưỡng,

- Hộ sinh,

- Dược,

- Y sỹ,

- Kỹ thuật viên y học,

- Và nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Trường trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Cao Y tế Trà Vinh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Điều dưỡng Xét tuyển B 11
Dược Xét tuyển B 11
Hộ sinh Xét tuyển B 11
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Điều dưỡng Xét tuyển -
Dược sỹ trung cấp Xét tuyển -
Y sỹ Xét tuyển -