Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
257 Đường Hàn Thuyên, TP.Nam Định, Nam Định

Website: www.ndun.edu.vn - ĐT: (0350)3649.666

Link sponsor:

Giới thiệu

 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định là một trong những trung tâm đào tạo đa cấp nguồn nhân lực Điều dưỡng - Hộ sinh; đào tạo giáo viên điều dưỡng cho các trường trung học, cao đẳng và các các trường ĐH Y tham gia đào tạo điều dưỡng, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực điều dưỡng- hộ sinh có chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia và khu vực, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân


Xây dựng và phát triển Trường trở thành Trường Đại học đầu đàn của ngành Điều dưỡng, đào tạo cho đất nước những cán bộ Điều dưỡng có trình độ chuyên môn giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân tiến tới đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ Điều dưỡng và ngang tầm với các nước trong khu vực.

 

 

Mục tiêu cụ thể


- Đào tạo nguồn nhân lực Điều dưỡng viên ở trình độ Đại học và sau Đại học, Cao đẳng và Trung cấp nhằm đáp ứng sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.


- Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên về Điều dưỡng cho các Trường Cao đẳng, Trung học y tế có đào đạo Điều dưỡng


- Đào tạo nguồn nhân lực Điều dưỡng để phục vụ xuất khẩu lao động.


- Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Điều dưỡng và các lĩnh vực y học khác phục vụ công tác đào tạo.


Chức năng nhiệm vụ:


Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định có chức năng đào tạo cán bộ Điều dưỡng trình độ Đại học và trên Đại học, đào tạo lại và bồi dưỡng giáo viên Điều dưỡng cho các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học Y tế trong cả nước và nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và sự phát triển kinh tế xã hội. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Y học và Y tế để phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm hội nhập với khu vực và thế giới.


Trường có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:


- Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu chương trình giáo dục.


- Đào tạo Đại học và trên Đại học về Điều dưỡng


- Đào tạo bồi dưỡng giáo viên Điều dưỡng cho các Trường Đại học, Cao đẳng và Trung học y tế.


- Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ trong lĩnh vực Điều dưỡng và Y học nói chung.


- Thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật phù hợp với ngành nghề đào tạo theo quy định của pháp luật


- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Y học và Y tế để phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm hội nhập với khu vực và thế giới.


- Quản lý nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức


- Tuyển sinh và quản lý người học.


- Quản lý và sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị, tài chính theo quy định của pháp luật.


- Tổ chức cho nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức và người học tham gia các hoạt động xã hội.


- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định

Link sponsor:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Điều dưỡng Thi tuyển B 18.5
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Điều dưỡng Xét tuyển B 11
Hộ sinh Xét tuyển B 11