Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Đại học Hoa Sen
Trường Đại học Hoa Sen
Số 8, Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP.HCM

ĐT: 1900 1278 (số nội bộ: 11 400) - Email: tuyensinh@hoasen.edu.vn - Website: www.hoasen.edu.vn

Link sponsor:

Giới thiệu

Trường ĐH Hoa Sen có trụ sở chính tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm năng động của Việt Nam và khu vực.

Được thành lập vào năm 1991, giai đọan nền kinh tế - xã hội chuyển mình hội nhập quốc tế, nhà trường xác định mục tiêu giáo dục và đào tạo thực chất, dấn thân vào thẳng nhu cầu của xã hội, bằng các trường chương trình kỹ thuật viên. Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội tiếp tục được duy trì và phát triển khi Trường trở thành trường Cao đẳng vào những năm cuối thế kỷ 20. Tầm nhìn, sứ mệnh và triết lý đào tạo hình thành dựa trên giá trị cốt lõi này tiếp tục đưa đại học Hoa Sen phát triển với tư cách trường Đại học bắt đầu từ năm 2006.

ĐH Hoa Sen có bốn khoa:

Đào tạo Chuyên nghiệp

Kinh tế - Thương mại.

Khoa học và Công nghệ.

Ngôn ngữ và Văn hóa học.

Với các bậc học , Cao đẳng, Đại học và sau đại học. Chất lượng đào tạo của nhà trường được xã hội công nhận thông qua dấu ấn sinh viên có việc làm ngay khi tốt nghiệp, có phẩm chất duy trì thái độ phát triển bản thân sau khi ra trường và khả năng hội nhập cao.

Lấy người học làm trung tâm sự nghiệp giáo dục và cung cấp cho doanh nghiệp và xã hội nguồn nhân lực có phẩm chất "trung thực - chất lượng - hội nhập", nhà trường chú tâm phát triển nguồn lực giảng viên, chương trình và hợp tác quốc tế. Giảng viên của Trường phần lớn được đào tạo từ nước ngòai và cả giảng viên từ nước ngòai.

Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng tiếp cận, chia sẻ và liên thông với các nước tiên tiến trên thế giới; hệ thống đào tạo tín chỉ được thiết lập theo kiểu Bắc Mỹ, giúp người học chủ động việc học. Hợp tác quốc tế là công việc trọng tâm và liên tục nhằm đạt mục tiêu chất lượng đào tạo được quốc tế công nhận.

Người sinh viên trường ĐH Hoa Sen, thường tuyên hứa trong ngày lễ tốt nghiệp rằng sẽ đem các giá trị của nhà Trường vào cuộc sống, đất nước và quốc tế. Đó chính là sứ mệnh của ĐH Hoa Sen: đào tạo những thế hệ trí thức đáp ứng hội nhập đất nước và thế giới.

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Đại học Hoa Sen

Link sponsor:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kĩ thuật môi trường (Chuyên ngành Quản lý công nghệ môi trường) Thi tuyển A, B 13, 14
Công nghệ thông tin Thi tuyển A, A1, D1, D3 13, 13, 13.5, 13.5
Hệ thống thông tin quản lý Thi tuyển A, A1, D1, D3 13, 13, 13.5, 13.5
Kế toán Thi tuyển A, A1, D1, D3 13, 13, 14, 14
Kĩ thuật phần mềm Thi tuyển A, A1, D1, D3 13, 13, 13.5, 13.5
Kinh doanh quốc tế Thi tuyển A, A1, D1, D3 15, 15, 17, 17
Marketing Thi tuyển A, A1, D1, D3 14, 14, 15, 15
Ngôn ngữ Anh Thi tuyển D1 21
Quản lý tài nguyên và môi trường Thi tuyển A, A1, B, D1, D3 13, 13, 14, 13.5, 13.5
Quản trị công nghệ truyền thông Thi tuyển A, A1, D1, D3 13, 13, 14, 14
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Thi tuyển A, A1, D1, D3 14, 14, 15, 15
Quản trị Khách sạn Thi tuyển A, A1, D1, D3 15, 15, 16, 16
Quản trị kinh doanh Thi tuyển A, A1, D1, D3 14, 14, 15, 15
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Thi tuyển A, A1, D1, D3 14, 14, 15, 15
Quản trị nhân lực Thi tuyển A, A1, D1, D3 13, 13, 14, 14
Tài chính - Ngân hàng Thi tuyển A, A1, D1, D3 15, 15, 15, 15
Thiết kế đồ họa Thi tuyển H 18
Thiết kế nội thất Thi tuyển H 18
Thiết kế thời trang Thi tuyển H 18
Toán ứng dụng (Chuyên ngành Hệ thống thông tin tài chính) Thi tuyển A, A1 17, 17
Truyền thông và mạng máy tính Thi tuyển A, A1, D1, D3 13, 13, 13.5, 13.5
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Kế toán Thi tuyển & Xét tuyển A, A1, D1, D3 10, 10, 10, 10
Kinh doanh quốc tế Thi tuyển & Xét tuyển A, A1, D1, D3 10, 10, 10, 10
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Thi tuyển & Xét tuyển A, A1, D1, D3 10, 10, 10, 10
Quản trị Khách sạn Thi tuyển & Xét tuyển A, A1, D1, D3 10, 10, 10, 10
Quản trị kinh doanh Thi tuyển & Xét tuyển A, A1, D1, D3 10, 10, 10, 10
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Thi tuyển & Xét tuyển A, A1, D1, D3 10, 10, 10, 10
Quản trị văn phòng Thi tuyển & Xét tuyển A, A1, D1, D3 10, 10, 10, 10
Tiếng Anh (Chuyên ngành Anh văn thương mại) Thi tuyển & Xét tuyển D1 15