Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Đại học Lao động - Xã hội
Trường Đại học Lao động - Xã hội
43 Trần Duy Hưng - Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3 556 4584 - Website: www.ulsa.edu.vn

Giới thiệu

 

Tiền thân từ trường Trung học Lao động Tiền lương thuộc Bộ Lao động thành lập năm 1961 có nhiệm vụ đào tạo cán bộ lao động tiền lương cho toàn miền bắc.

 

Năm 1991, trường hợp nhất với trường Quản lý Cán bộ Thương binh Xã hội lấy tên là Trường Cán bộ Lao động – Xã hội.

 

Tháng 1/1997 trường được nâng cấp lên thành trường Cao đẳng Lao động Xã hội.

Tháng 1/ 2005 trường trở thành trường Đại học Lao động – Xã hội.

Ngày 01/3/2005 Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

ký Quyết định số 155/QĐ-LĐTBXH quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Lao động – Xã hội. Đến năm 2007, Trường có bước phát triển mới: sát nhập trường Kỹ nghệ I thuộc Tổng cục Dạy nghề thành Cơ sở Sơn Tây và trường Trung học Lao động – Xã hội Tp. Hồ Chí Minh thành Cơ sở 2 thuộc trường. Vì vậy, Ngày 24/4/2007 Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội ra Quyết định số 538/QĐ-LĐTBXH quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Lao động – Xã hội.

 

Trường Đại học Lao động - Xã hội chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục - Đào tạo; chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

 

Điều hành hoạt động của Trường Đại học Lao động - Xã hội là Hiệu trưởng; giúp việc cho Hiệu trưởng có các Phó hiệu trưởng. Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ nhiệm, miễn nhiệm.

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Đại học Lao động - Xã hội

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Bảo hiểm Xét tuyển A, D1 14, 14
Công tác xã hội Xét tuyển C, D1 15, 14
Kế toán Xét tuyển A, D1 14, 14
Quản trị kinh doanh Xét tuyển A, D1 14, 14
Quản trị nhân lực Xét tuyển A, D1 14, 14
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Bảo hiểm Xét tuyển A, D1 10, 10
Công tác xã hội Xét tuyển C 11
Kế toán Xét tuyển A, D1 10, 10
Quản trị nhân lực Xét tuyển A, D1 10, 10