Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Đại học Mở TP.HCM
Trường Đại học Mở TP.HCM
97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM

Điện thoại: (08) 39300372 / (08) 39300072 / (08) 39307696 - Fax: (08) 39300085 - Website: www.ou.edu.vn

Link sponsor:

Giới thiệu

 

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thành lập được 19 năm và trải qua các giai đoạn phát triển sau:


- Ngày 15/06/1990 Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định số 451/TCCB về việc thành lập Viện Đào tạo mở rộng trực thuộc trường Cán bộ Quản lý Đại học – THCN và Dạy nghề, là tiền thân của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay.


- Ngày 26/07/1993 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 389/QĐ/TTG về việc thành lập Đại học Mở Bán công Thành Phố Hồ Chí Minh trên cơ sở của Viện Đào tạo Mở rộng.


- Đến ngày 22/06/2006 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 146/2000/QĐ-TTg về việc chuyển loại hình trường Đại học, Cao đẳng bán công, Đại học Mở Bán công Thành Phố Hồ Chí Minh được chuyển sang trường công lập và có tên gọi mới là Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Tầm nhìn

 

Đến năm 2020 Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đứng trong tốp 10 trường được xã hội tín nhiệm về đào tạo chính quy, tập trung và là trường hàng đầu trong nước về đào tạo không chính quy và đào tạo từ xa về số lượng và chất lượng.

 

 

Sứ mạng

 

 

“cơ sở đào tạo từ xa, đào tạo tại chỗ, tại các điểm vệ tinh nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng hóa của xã hội, góp phần tăng cường đội ngũ lao động có trình độ tay nghề cao cho đất nước”.

 

 

Mục tiêu

 

 

“một trung tâm đào tạo, nghiên cứu ứng dụng có uy tín, đáp ứng ở mức cao nhất nhu cầu được tiếp cận kiến thức đại học và sau đại học cho các đối tượng người học, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đào tạo có chất lượng, có khả năng thích ứng nhu cầu cao của xã hội, chú trọng nhu cầu học tập suốt đời của người học, cung cấp các chương trình theo nhu cầu người học”.

 

 

Giá trị cốt yếu:

 

Linh hoạt – Chất lượng – Hiện đại – Hiệu quả - Chuyên nghiệp.

 

 

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Đại học Mở TP HCM

Link sponsor:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng Thi tuyển A, A1 14.5, 14.5
Công nghệ sinh học Thi tuyển A, A1, B 17.5, 17.5, 17.5
Công tác Xã hội Thi tuyển A, A1, C, D1 14.5, 14.5, 14.5, 14.5
Đông Nam Á học Thi tuyển A, A1, C, D1 17.5, 17.5, 17.5, 17.5
Hệ thống thông tin quản lý Thi tuyển A, A1, D1 14.5, 14.5, 14.5
Kế toán Thi tuyển A, A1, D1 17.5, 17.5, 17.5
Khoa học máy tính Thi tuyển A, A1, D1 14.5, 14.5, 14.5
Kinh tế Thi tuyển A, A1, D1 17.5, 17.5, 17.5
Luật kinh tế Thi tuyển A, A1, C, D1 18.5, 18.5, 18.5, 18.5
Ngôn ngữ Anh Thi tuyển D1 26
Ngôn ngữ Nhật Thi tuyển D1, D4, D6 23.5, 23.5, 21
Ngôn ngữ Trung Quốc Thi tuyển D1, D4 20, 20
Quản lý xây dựng (ngành mới) Thi tuyển A, A1, D1 -, -, -
Quản trị kinh doanh Thi tuyển A, A1, D1 18, 18, 18
Tài chính - Ngân hàng Thi tuyển A, A1, D1 16.5, 16.5, 16.5
Xã hội học Thi tuyển A, A1, C, D1 14.5, 14.5, 14.5, 14.5
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công tác xã hội Xét tuyển
Khoa học máy tính Xét tuyển