Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
42 Yết Kiêu, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3826 3861 - Website: www.vnufa.edu.vn

Link sponsor:

Giới thiệu

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam trước đó là trường Mỹ Thuật Đông Dương, Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam, Đại Học Mỹ thuật Hà Nội...
Được thành lập từ năm 1925, là trường Đại học Mỹ thuật lâu đời nhất Đông Dương. Trường giữ một vị trí quan trọng trong đời sống nghệ thuật Việt Nam, khẳng định rõ vai trò là trung tâm đào tạo mỹ thuật uy tín hàng đầu cả nước.

Chức năng
Là đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đào tạo nguồn nhân lực ngành mỹ thuật ở bậc đại học và sau đạị học cho cả nước. Thực hiện giảng dạy, nghiên cứu khoa học và sáng tác mỹ thuật, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát triển nền mỹ thuật Việt Nam, giới thiệu và quảng bá mỹ thuật Việt Nam với bạn bè quốc tế.
 

Sứ mạng
Tạo lập môi trường học tập, nghiên cứu và sáng tác mỹ thuật chuyên nghiệp, phát huy tốt nhất tiềm năng sáng tạo của người học. Trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có uy tín, đạt chuẩn quốc gia, ngang tầm khu vực và quốc tế trong lĩnh vực mỹ thuật.

 

Định hướng đào tạo
Đào tạo chuyên ngành mỹ thuật chuyên nghiệp, sáng tạo. Đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực sáng tác, nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực mỹ thuật. Nghiên cứu các vấn đề mỹ thuật của Việt Nam và thế giới.

 

Hợp tác quốc tế
Hợp tác, liên kết đào tạo với các trường đại học, cơ sở đào tạo, các tổ chức nghệ thuật, nghiên cứu khoa học quốc tế về mỹ thuật, nhằm phát triển nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, sáng tác và quảng bá mỹ thuật Việt Nam với thế giới.

Link sponsor:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Sau Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Lý luận và lịch sử mỹ thuật Thi tuyển
Mỹ thuật tạo hình (Điêu khắc) Thi tuyển
Mỹ thuật tạo hình (Đồ họa) Thi tuyển
Mỹ thuật tạo hình (Hội họa) Thi tuyển
Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Điêu khắc Thi tuyển & Xét tuyển H 28.5
Đồ họa Thi tuyển & Xét tuyển H 23.5
Hội họa Thi tuyển & Xét tuyển H 27.5
Lý luận, lịch sử và phê bình mĩ thuật Thi tuyển & Xét tuyển H 21.5
Sư phạm Mĩ thuật Thi tuyển & Xét tuyển H 23.5
Thiết kế đồ họa Thi tuyển & Xét tuyển H 25