Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
36 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM

ĐT: (08) 3829 1901 - 3821 2430 - Email: bantuyensinh@buh.edu.vn - Website: www.buh.edu.vn

Link sponsor:

Giới thiệu

 

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học đa ngành, nhưng chuyên ngành về kinh tế với ngành mũi nhọn là tài chính-ngân hàng.

 

Hiện nay trường có 05 ngành học: Tài chính – Ngân hàng; Kế toán – Kiểm toán; Quản trị kinh doanh; Hệ thống thông tin kinh tế; Tiếng Anh thương mại. Trường đào tạo học sinh, sinh viên, học viên nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành ngân hàng, bảo hiểm, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội khác ở trong nước và trên thế giới.

 

Nguồn nhân lực được đào tạo có khả năng làm các công việc quản trị kinh doanh, nghiên cứu, tác nghiệp các nghiệp vụ kinh doanh lĩnh vực tài chính - ngân hàng.


Trường là trung tâm khoa học có uy tín trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và quản trị kinh doanh. Trường có nhiệm vụ thu nhận, truyền bá, nghiên cứu, phát triển các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh hiện đại cho ngành và cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác.

 

Cơ sở vật chất của Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh đủ đảm bảo cho 8000 người học thường xuyên: Có 02 cơ sở đào tạo tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh và 01 cơ sở tại Quận Thủ Đức. Trong đó có 62 giảng đường với bảng trắng, máy đèn chiếu (projector) với đầy đủ các điều kiện học tập và tổ chức hội thảo.

 

Mục tiêu chung là xây dựng trường Đại học Ngân hàng TP.HCM trở thành trường đại học có uy tín trong lĩnh vực đào tạo, NCKH và tư vấn khoa học tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh ở Việt Nam và khu vực châu Á; xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý có chuyên môn cao, có năng lực NCKH; đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại phục vụ mọi hoạt động của trường; các chương trình đào tạo bắt kịp trình độ giáo dục đại học trong khu vực và tiếp cận xu thế phát triển giáo dục đại học tiên tiến trên thế giới; có năng lực cạnh tranh cao và thích ứng hội nhập toàn cầu.

 

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

Link sponsor:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Hệ thống thông tin quản lí Thi tuyển A, A1, D1 16, 16, -
Kế toán Thi tuyển A, A1, D1 16, 16, -
Kinh tế quốc tế Thi tuyển A, A1, D1 -, -, -
Luật kinh tế Thi tuyển A, A1, D1 -, -, -
Ngôn ngữ Anh Thi tuyển D1 16
Quản trị kinh doanh Thi tuyển A, A1, D1 16, 16, -
Tài chính - Ngân hàng Thi tuyển A, A1, D1 17, 17, -
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Tài chính - Ngân hàng Xét tuyển A, A1, D1 11.5, 11.5, -