Link sponsor:

Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Trường Đại học Phạm Văn Đồng
986 Quang Trung (Phường Chánh Lộ), TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Tel: (055) 3 821 313 - Email: tuyensinh@pdu.edu.vn - Website: http://www.pdu.edu.vn

Giới thiệu

 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa cấp, đa phương thức; là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

 

 

Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ngãi và khu vực; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức theo yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn theo yêu cầu công tác; Nghiên cứu phát triển và thực hiện các dịch vụ chuyển giao khoa học công nghệ; Bảo tồn và phát triển văn hoá các dân tộc; Phối kết hợp với các trường ĐH trong nước và nước ngoài về đào tạo và nghiên cứu, trao đổi khoa học và chuyển giao công nghệ; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật.

 

Tổ chức đào tạo trình độ đại học, sau đại học, và các trình độ thấp hơn gồm các ngành mà địa phương, khu vực có nhu cầu lớn như: sư phạm, kinh tế, kỹ thuật, công nghệ…

 

Tổ chức các phương thức giáo dục không chính qui như: bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuẩn hóa cán bộ, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người lao động trong tỉnh, khu vực; Tổ chức các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học – kỹ thuật; các hoạt động văn hóa - khoa học góp phần phát triển cộng đồng; Thực hiện sự liên kết hợp tác với các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu khoa học trong cả nước và khu vực, các cơ sở đào tạo và các tổ chức quốc tế.

 

WWW.Edunet.com.vn

Nguồn:Trường Đại Học Phạm Văn Đồng

Link sponsor:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kĩ thuật cơ khí Thi tuyển A, A1 13, 13
Ngôn ngữ Anh Thi tuyển D1 13.5
Sư phạm Ngữ văn Thi tuyển C 14
Sư phạm Tiếng Anh Thi tuyển D1 -
Sư phạm Vật lí Thi tuyển A, A1 -, -
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kĩ thuật cơ khí Xét tuyển A, A1 10, 10
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử Xét tuyển A, A1 10, 10
Công nghệ kĩ thuật môi trường Xét tuyển C5104 -
Công nghệ thông tin Xét tuyển A, A1, D1 10, 10, 10
Giáo dục Mầm non Xét tuyển D, M 16, 21
Giáo dục Tiểu học Xét tuyển A, A1, C, D1 12, 12, 13, 12
Kế toán Xét tuyển A, A1, D1 10, 10, 10
Sư phạm Âm nhạc Xét tuyển C, N -, -
Sư phạm Hóa học Xét tuyển A, B 11, 12
Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp Xét tuyển A -
Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp Xét tuyển A -
Sư phạm Lịch sử Xét tuyển C 11
Sư phạm Mĩ thuật Xét tuyển C, H 11, 12
Sư phạm Ngữ văn Xét tuyển C 11
Sư phạm tiếng Anh Xét tuyển D1 10
Sư phạm Tin học Xét tuyển A, A1, D1 10, 10, 10
Sư phạm Toán học Xét tuyển A, A1 10, 10
Sư phạm Vật lí Xét tuyển A, A1 10, 10