Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Đại học Phan Châu Trinh
Trường Đại học Phan Châu Trinh
Số 02 Trần Hưng Đạo, TP.Hội An, Quảng Nam

Điện thoại: 0510. 3 919 444 - 0914.044.039 - Email: tuyensinh@pctu.edu.vn

Giới thiệu

      Giáo dục phải trân trọng và nâng đỡ những năng lưc đặc biệt của riêng mỗi người.

 

   Trường Đại học Phan Châu Trinh là một trường đại học đa ngành, được thành lập theo Quyết định số 989/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

 

    Canh tân giáo dục: Mục tiêu lớn nhất mà ĐH Phan Châu Trinh theo đuổi là đào tạo những người không chỉ giỏi chuyên môn một ngành, có năng lực làm việc chuyên nghiệp mà còn có nền tảng hiểu biết liên ngành, có cơ sở tri thức nhân văn vững vàng để có thể tư duy độc lập, trung thực, có trách nhiệm và sẵn sàng ứng phó với những đòi hỏi phức tạp của hoàn cảnh.

 

    Được sáng lập và cố vấn bởi những người hết mực tâm huyết với giáo dục Việt Nam như Nhà văn Nguyên Ngọc, Nguyên Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Bình, Giáo sư Hoàng Tụy..., ĐH Phan Châu Trinh một lòng phụng sự mục tiêu đào tạo con người đủ bản lĩnh bằng phương pháp giáo dục đổi mới và phi lợi nhuận.

 

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường ĐH Phan Châu Trinh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ thông tin Xét tuyển A, A1 13, 13
Kế toán Xét tuyển A, A1, D1 13, 13, 13.5
Ngôn ngữ Anh Xét tuyển D1 13.5
Ngôn ngữ Trung Quốc Xét tuyển D1, D4 13.5, 13.5
Văn học Xét tuyển C 14
Việt Nam học Xét tuyển C, D1 14, 13.5
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ Thông tin Xét tuyển A, A1 10, 10
Kế toán Xét tuyển A, A1, D1 10, 10, 10
Tài chính - Ngân hàng Xét tuyển A, A1, D1 10, 10, 10
Tiếng Anh Xét tuyển D1 10
Tiếng Trung Quốc Xét tuyển D1, D4 10, 10
Văn học Xét tuyển C 11
Việt Nam học Xét tuyển C, D1 11, 10