Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Đại học Quang Trung
Trường Đại học Quang Trung
Đường Đào Tấn, Khu vực 4,5 Phường Nhơn Phú, TP.Quy Nhơn, Bình Định

Website:http://www.quangtrung.edu.vn - ĐT: 056-2210687

Giới thiệu

 

Đại Học Quang Trung nằn trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, quê hương của Hoàng đế Quang Trung (Nguyễn Huệ), Trường mang tên “Quang Trung” để ghi nhớ công lao của vị anh hùng dân tộc, Người đã có công thống nhất và bảo vệ Đất nước, có nhiều ý tưởng về giáo dục và trọng dụng  nhân tài.


Trường Đại học Quang Trung ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu cung ứng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa của khu vực kinh tế trọng điểm vùng Duyên hải Nam Trung bộ nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng. Cùng với nguyện vọng của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định mong muốn có một trường Đại Học ra đời trên mảnh đất mang tên vị anh hùng dân tộc “Quang Trung” đã có công thống nhất và bảo vệ Đất nước. Đó là cơ sở thuận lợi cho việc sớm ra đời trường đại học Quang Trung.


Nghị quyết số 14/QĐ/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ chủ trương về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020 Đề án đổi mới giáo dục đại học giai đoạn 2006-2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo.  Cùng với các chính sách xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước và được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp Chính quyền tỉnh Bình Định, ngày 17-03-2006 Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 62/QĐ - TTg thành lập trường Đại học Quang Trung, tọa lạc tại 130 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định.


Nhằm giữ vững, phát huy và xây dựng vị thế Nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, phát triển trường Đại học Quang Trung thành trường đại học đa cấp học, đa ngành. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, chuyên môn sâu, đáp ứng yêu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên và tỉnh Bình Định nói riêng, góp phần phục vụ có hiệu quả nhu cầu phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế - xã hội Việt Nam.

www.edunet.com.vn

Nguồn: Đại học Quang Trung (Bình Định)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kĩ thuật xây dựng Xét tuyển A, A1, D1 13, 13, 13.5
Công nghệ thông tin Xét tuyển A, A1, D1 13, 13, 13.5
Kế toán Xét tuyển A, A1, D1 13, 13, 13.5
Kinh tế Xét tuyển A, A1, D1 13, 13, 13.5
Kinh tế Nông nghiệp Xét tuyển A, A1, B, D1 13, 13, 14, 13.5
Quản trị kinh doanh Xét tuyển A, A1, D1 13, 13, 13.5
Tài chính - Ngân hàng Xét tuyển A, A1, B, D1 13, 13, 14, 13.5
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Công nghệ kĩ thuật xây dựng Xét tuyển A, A1, D1 10, 10, 10
Công nghệ thông tin Xét tuyển A, A1, D1 10, 10, 10
Kế toán Xét tuyển A, A1, D1 10, 10, 10
Quản trị kinh doanh Xét tuyển A, A1, D1 10, 10, 10
Tài chính - Ngân hàng Xét tuyển A, A1, D1 10, 10, 10