Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Đại học Tài chính - Marketing
Trường Đại học Tài chính - Marketing
306 đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, Q.Tân Bình, TP.HCM

ĐT: (08) 3 997 0941 - (08) 3 997 0940 - Website: www.vnmu.edu.vn - Email: dms@ufm.edu.vn

Link sponsor:

Giới thiệu

 

Trường Ðại học Tài chính – Marketing ra đời với sứ mạng là xây dựng và phát triển nhà trường thành một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đa cấp độ và là một trung tâm giáo dục đào tạo trình độ đại học và sau đại học đạt chất lượng quốc gia; Cung cấp cho sinh viên nền tảng kiến thức đa ngành, có trình độ học vấn, có đạo đức, văn hóa cần thiết để tham gia đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia học tập suốt đời.

 

Ngày 01/9/1976, Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá nhà nước ký quyết định số 210/VGNN-TCĐT thành lập Trường Cán bộ Vật giá Trung ương tại miền Nam với nhiệm vụ đào tạo, cung cấp cán bộ ngành Vật giá cho các tỉnh, thành phố phía Nam. Đội ngũ cán bộ giảng dạy của trường hầu hết là cán bộ đang công tác tại Ủy ban Vật giá nhà nước kiêm nhiệm công tác giảng dạy cho các chương trình đào tạo ngắn hạn này.

 

Qua những thành quả trường đạt được, ngày 04/11/1994, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 641/QĐ-TTg nâng cấp đào tạo trường lên Cao đẳng và thuộc hệ thống các trường đại học, cao đẳng quốc gia, có tên là Trường Cao đẳng Bán công Marketing, trực thuộc Ban Vật giá Chính phủ.

 

Từ năm 2002 trở đi, trường trực thuộc Bộ Tài chính. Trường đào tạo cử nhân cao đẳng các ngành Marketing, Tin học ứng dụng trong kinh doanh, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Thẩm định giá và ngoại ngữ tiếng Anh kinh doanh. Thành tích đạt được trong đào tạo đó là trường đầu tiên ở phía Nam đào tạo ngành Marketing (năm 1991 hệ trung cấp, năm 1994 hệ cao đẳng) và là trường đầu tiên trong cả nước đào tạo ngành Thẩm định giá (năm 2000).

 

Đến ngày 5/3/2004, theo quyết định số 29/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trường được nâng cấp đào tạo lên đại học bằng việc thành lập Trường Đại học Bán công Marketing, trực thuộc Bộ Tài chính.

 

Trong suốt thời gian qua, nhà trường đã liên tục phát triển từ một trường có nhiệm vụ đào đơn ngành lên thành một trường đại học với nhiều ngành nghề đào tạo. Điều này chứng tỏ nhà trường đã trãi qua một quá trình phấn đấu để luôn đổi mới về đào tạo mà Đảng, Nhà nước và ngành tài chính giao cho, nhằm đáp ứng kịp thời với định hướng phát triển kinh tế và sự chuyển biến của đất nước trong từng thời kỳ. Nhờ đó, các ngành nghề đào tạo, lực lượng sinh viên ra trường trong từng chặng đường lịch sử phát triển của trường đã kịp thời cung ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta trong thời gian qua.

 

Nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường tương lai là xây dựng và phát triển trường Ðại học Tài chính – Marketing thành một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đa cấp độ và là một trung tâm giáo dục đào tạo trình độ đại học và sau đại học đạt chất lượng quốc gia.

 

Cung cấp cho sinh viên nền tảng kiến thức đa ngành, có trình độ học vấn, có đạo đức, văn hóa cần thiết để tham gia đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia học tập suốt đời.

 

Phát triển mạnh các hoạt động dịch vụ sự nghiệp và nghiên cứu khoa học có tác dụng hỗ trợ tốt cho mục tiêu đào tạo của trường và góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.

 

Link sponsor:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Bất động sản Thi tuyển A, A1, D1 16.5, 16.5, 16.5
Hệ thống thông tin quản lý Thi tuyển A, A1, D1 16.5, 16.5, 16.5
Kinh doanh quốc tế Thi tuyển A, A1, D1 20, 19, 19
Marketing Thi tuyển A, A1, D1 19, 19, 18
Ngôn ngữ Anh Thi tuyển D1 17
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Thi tuyển A, A1, D1 17, 17, 17
Quản trị kinh doanh Thi tuyển A, A1, D1 18.5, 18, 18
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Thi tuyển A, A1, D1 16.5, 16.5, 16.5
Tài chính - Ngân hàng Thi tuyển A, A1, D1 17, 17, 17