Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Đại học Y khoa Vinh
Trường Đại học Y khoa Vinh
161 - Nguyễn Phong Sắc, TP.Vinh, Nghệ An

Đại Học Y khoa Vinh

Địa chỉ : 161 - Nguyễn Phong Sắc - Thành phố Vinh - Nghệ An

Điện thoại : 383.848855

E-mail: webmaster@vmu.edu.vn

Webiste: http://vmu.edu.vn

Link sponsor:

Giới thiệu

 

Quyết định thành lập Trường Đại học Y khoa Vinh trên nền tảng nâng cấp Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An là cấu nối và bước tiến quan trọng để góp phần bổ sung và hoàn thiện hơn nữa đội ngũ cán bộ Y, bác sỹ trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc miền trung cùng các vùng phụ cận nói chung.

 

Ngày 13/7/2010 vừa qua, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã ký Quyết định 1077/QĐ-TTg thành lập trường Đại học Y khoa trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Y tế Nghệ An nhằm nổ lực hoàn thiện nguồn nhân lực của vùng.

 

Đây là trường Đại học công lập nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, trong giai đoạn đầu, Đại học Y khoa Vinh trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An, chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ GD&ĐT; có tư cách pháp nhân và con dấu riêng.

 

Trường có chức năng, nhiệm vụ: Đào tạo cán bộ có trình độ Đại học, sau đại học và thấp hơn trong lĩnh vực y tế; Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục; Kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ, đồng thời tham gia công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân theo quy định của Bộ Y tế...

 

Chức năng nhiệm vụ nhà trường như:

 

Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng và thấp hơn trong lĩnh vực y tế, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội.

 

Tiến hành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo qui định của luật khoa học và công nghệ, luật giáo dục và các qui định khác của pháp luật. Tham gia công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân theo qui định của Bộ y tế.

 

Quản lý giảng viên, cán Bộ, nhân viên, xây dựng đội ngũ giảng viên của nhà trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ.

 

Tuyển sinh và quản lý người học.

 

Phối hợp với gia đình người học các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục.

 

Tổ chức cho giảng viên cán Bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và các nhu cầu của xã hội.

 

Quản lý sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo qui định của pháp luật.

 

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật.

 

 

WWW.Edunet.com.vn

Nguồn: Đại Học Y khoa Vinh

Link sponsor:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Điều dưỡng Thi tuyển B 18.5
Y đa khoa Thi tuyển B 23
Cao đẳng
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Điều dưỡng Xét tuyển B 13
Dược sĩ Xét tuyển A 14
Hộ sinh Xét tuyển B 11
Kĩ thuật y học Xét tuyển B 12
Xét nghiệm y học Xét tuyển B 13