Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Cà Mau
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Cà Mau
Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 8., TP.Cà Mau, Cà Mau
ĐT: (0780) 3 828 043 - Website: kinhtekythuat.camau.gov.vn

Link sponsor:

Giới thiệu

Sau khi tỉnh Cà Mau được tách ra từ tỉnh Minh Hải, đến năm 1999 được Ban tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ), Bộ Giáo dục – Đào tạo và UBND tỉnh Cà Mau cho phép thành lập trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Cà Mau theo quyết định số 21/1999/QĐ-UB ngày 09 tháng 8 năm 1999 của UBND tỉnh Cà Mau.


Đến 9/2008 Trường được đổi tên thành Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Cà Mau theo quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.


Trường lúc mới thành lập đội ngũ cán bộ, giáo viên và cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn so với yêu cầu đặt ra. Ban Giám hiệu trường luôn xác định được mục tiêu, định hướng đào tạo ngành, nghề đã được UBND tỉnh giao. Với sự nỗ lực quyết tâm của cán bộ lãnh đạo, quản lý và thầy, cô giáo của trường vượt qua mọi khó khăn thử thách. Trong thực tiễn không ngừng học tập về mọi mặt, đúc kết rút ra kinh nghiệm để phục vụ công tác đào tạo của trường ngày càng có chất lượng và hiệu quả theo xu thế phát triển chung. Từ đó đến nay trường luôn phát triển vượt bậc về mọi mặt.

 

Chức năng, nhiệm vụ

- Tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình đào tạo các ngành, nghề được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép;


- Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội ban hành;


- Tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình của những ngành, nghề được phép đào tạo trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định do Hiệu trưởng thành lập;


- Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ, tham gia giải quyết những vấn đề về kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước;


- Thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ, sản xuất kinh doanh phù hợp với ngành nghề đào tạo và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật;


- Quản lý giáo viên, cán bộ và nhân viên;


- Tuyển sinh và quản lý học sinh;


- Phối hợp với gia đình học sinh, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục, đào tạo;


- Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội;


- Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật;


- Liên kết với các tổ chức kinh tế, văn hoá, xã hội, các cơ sở đào tạo nhằm phát triển công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với việc làm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho trường;


- Sử dụng nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp, từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường, mở rộng sản xuất, kinh doanh theo ngành, nghề và chi cho các hoạt động giáo dục, đào tạo theo quy định của pháp luật;


- Hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học với nước ngoài theo quy định của Chính phủ;


- Được nhà nước giao đất, được thuê đất, được miễn giảm thuế và vay tín dụng theo quy định của pháp luật;


- Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Cà Mau

Link sponsor:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Trung cấp chuyên nghiệp
Tên ngành Phương thức tuyển sinh Khối thi Điểm chuẩn 2013
Chăn nuôi - Thú y Xét tuyển
Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thủy sản Xét tuyển
Hệ thống thông tin văn phòng Xét tuyển
Kế toán doanh nghiệp Xét tuyển
Kế toán hành chính sự nghiệp Xét tuyển
Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính Xét tuyển
Nuôi trồng thuỷ sản Xét tuyển
Tài chính - Ngân hàng Xét tuyển
Tin học ứng dụng Xét tuyển