Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn
Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn
47 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, TPHCM, Q.8, TP.HCM

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn

Địa chỉ: Số 47 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 3850 4637 - 3850 3120 - 22136316


Liên hệ đường dây nóng: 0908.206844

Email: namsaigon@namsaigon.edu.vn

Website: http://www.namsaigon.edu.vn

Link sponsor:

Giới thiệu

 

Trường Trung cấp Kỹ thuật & Nghiệp vụ Nam Sài gòn là trường công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, tọa lạc tại số 47 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, TP. HCM.

 

Trường được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trung tâm dạy nghề Quận 8 thành Trường Trung học nghề Quận 8, sau đó thay đổi danh xưng thành trường Trung học Kỹ thuật & Nghiệp vụ Nam Sài Gòn và cuối cùng là Trường Trung cấp Kỹ thuật & Nghiệp vụ Nam Sài Gòn.

 

Chức năng, nhiệm vụ được giao:

 

1. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức giảng dạy, học tập, quản lý người học & các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục; công nhận tốt nghiệp & cấp văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền.

 

2. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tổ chức biên soạn & duyệt giáo trình của các ngành đào tạo trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định do Hiệu trưởng nhà trường thành lập.

 

3. Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng, phát triển & chuyển giao công nghệ; thực hiện các dịch vụ khoa học - kỹ thuật, sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 

4. Tổ chức bộ máy nhà trường, tuyển dụng, quản lý, sử dụng và đãi ngộ cán bộ, viên chức.

 

5. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền về kiểm định chất lượng giáo dục. Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá chất lượng giáo dục.

 

6. Được nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; được miễn, giảm thuế; vay tín dụng; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

 

7. Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá.

 

8. Sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và chi cho các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

 

9. Phối hợp với gia đình người học, tổ chức, cá nhân, trong hoạt động giáo dục; tổ chức cho cán bộ, viên chức và người học tham gia các hoạt động xã hội.

 

10. Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hoá, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng và việc làm, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, bổ sung nguồn lực cho nhà trường.

 

11. Hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học của nước ngoài theo quy định.

 

12. Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 

Với mục tiêu sứ mạng là đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật góp phần xây dựng xã hội phát triển trong khu vực phía nam, từng bước tạo nền tảng vững chắc cho đội ngũ thế hệ trẻ có kỹ năng nghề nghiệp và phát huy vai trò không ngừng nâng cao tay nghề, học tập sánh vai cùng các quốc gia trong khu vực và hội nhập quốc tế.

 

www.edunet.com.vn

Nguồn: Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn

Link sponsor: