Đặt câu hỏi
icon-up-arrow
Xem thêm ↓
Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế - DNU
Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế - DNU
56 Vũ Trọng Phụng, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3557 8756 - Website: htqt.dainam.edu.vn - Email: longnl@dainam.edu.vn
Giới thiệu

 

Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế được thành lập ngày 04 tháng 07 năm 2008 với tên gọi ban đầu là Trung tâm Hợp tác và Đào tạo.

Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế có nhiệm vụ liên kết và đào tạo các chương trình cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ quốc tế với nhiều nước: Anh, Úc, Mỹ, Singapore, Hà Lan, Đài Loan, Malaysia,...

Tính đến năm 2013 Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế đã có 02 khóa sinh viên được gửi theo học chương trình cử nhân với các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán. 02 khóa sinh viên đang học giai đoạn 1 và sẽ chuyển tiếp học giai đoạn 2 tại Đài Loan và Hà Lan trong những năm tới; 01 khóa học viên đã được gửi sang Malaysia học chương trình Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Asia E University của Malaysia.


Mục tiêu và phương hướng phát triển hợp tác quốc tế tại trường Đại Học Đại Nam

Mục tiêu phát triển hợp tác quốc tế:

1. Tiếp cận chuẩn mực giáo dục đại học tiên tiến của thế giới phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam, tham gia đào tạo nhân lực khu vực và thế giới.

2. Đưa hợp tác quốc tế góp phần tích cực thực hiện mục tiêu đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao, ngang tầm khu vực, từng bước đạt trình độ quốc tế.

3. Hợp tác quốc tế bình đẳng trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất có hiệu quả nhằm nâng cao nội lực và đem lại nguồn thu cho nhà trường.

Phương hướng hợp tác quốc tế

1. Đa phương hoá, đa dạng hoá loại hình hợp tác, tăng cường hội nhập khu vực và quốc tế. Chú trọng đẩy mạnh hợp tác với các cường quốc trên thế giới về giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học (các nước Bắc Mỹ, Liên minh Châu Âu, các nước Đông Bắc Á, Đông Âu).

2. Tăng cường, mở rộng và chính thức hóa các hoạt động hợp tác trao đổi giảng viên và sinh viên với các trường đại học trên thế giới, có thể cùng liên kết với các trường đại học và các cơ sở giáo dục liên quan trong nước để triển khai mô hình hợp tác này.

3. Phát triển hoạt động liên doanh, liên kết với các trường đại học trên thế giới trong việc tuyển sinh, đào tạo đại học cho sinh viên Việt Nam tại Việt Nam và tại các nước khác như mô hình nhiều trường Đại học của Việt Nam đã áp dụng.

4. Phát triển các dự án nghiên cứu liên quốc gia nhằm tăng cường học tập và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.

5. Từng bước triển khai các hoạt động dịch vụ, tăng nguồn thu cho nhà trường thông qua hợp tác quốc tế. mở rộng quyền tự chủ, có cơ chế chính sách khuyến khích các đơn vị và cá nhân về hợp tác quốc tế trong khuôn khổ luật pháp.

6. Tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế và các trường đại học để tìm kiếm các nguồn học bổng tài trợ cho cán bộ- giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, tài trợ học bổng cho sinh viên xuất sắc hoặc hoàn cảnh khó khăn. Tìm kiếm các nguồn kinh phí để tài trợ cho nghiên cứu khoa học, cử cán bộ- giảng viên có trình cao đi giao lưu khoa học với nước ngoài.

7. Khuyến khích các giảng viên, các nhà khoa học làm công tác hợp tác quốc tế nhằm tạo ra mạng lưới cộng tác viên trong hợp tác quốc tế với chính sách động viên, khen thưởng kịp thời; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách.


Thông tin liên hệ: 
Địa chỉ liên lạc: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Website: http://htqt.dainam.edu.vn - Email: longnl@dainam.edu.vn

Điện thoại : (04) 35578756 - Fax: (04) 435578759