Bài hát tiếng Anh cho thiếu nhi mp3

Link sponsor:

Bài hát tiếng Anh cho thiếu nhi mp3

Bài hát tiếng Anh cho thiếu nhi mp3 là những giai điệu vui nhộn, quen thuộc đối với thiếu nhi trên khắp thế giới, lại đơn giản và dễ hát nữa.

Tuyển tập những bài hát tiếng Anh cho thiếu nhi mp3 giúp bạn giúp bạn hình thành tâm hồn trong sáng phù hợp với lứa tuổi của mình. Hơn hết, bạn có thể học hỏi thêm về ngôn ngữ tiếng Anh và văn hóa của thiếu nhi thế giới v.v…


1    Clementine

 2    Rock A Bye Baby

 3    You Are My Sunshine

 4    Row, Row, Row Your Boat

 5    Twinkle, Twinkle, Little Star

 6    Three Blind Mice

7    The Farmer In the Dell

 8    Ten Little Indians

 9    Here we go 'round the mulberry bush

 10    Are You Sleeping

 11    DO - RE - MI

 12    Long Long Ago

 13    Good Morning To You

 14    Mary Had A Little Lamb

 15    Elephant

 16    Jingle Bells

 17    If You're Happy and You Know It

 18    I've Been Working On The Railroad

 19    Alphabet Song

 20    Clementine

 21    Soap and Towel

 22    Do Your Ears Hang Low?

 23    How Do You Do

 24    Auld Lang Syne

 25    Day of the Week

 26    Did You Ever See A Lassie

 27    Head, Shoulder, Knees and Toes

 28    Animal Song

 29    This Is The Way

 30    Billy Boy

 31    Put Your Finger In the Air

 32    Color Song

 33    Here Comes The Train

 34    Hokey Pokey

 35    Happy Birthday To You

 36    Froggie Froggie

 37    How Much Is That Doggie?

 38    Fishy Fishy Fishy

 39    Cuckoo Clock

 40    Once I Caught A Fish Alive

* Tham khảo thêm thông tin về các khóa học ngoại ngữ trên Edunet.com.vn:

Khóa học luyện thi Toeic  |  Khóa học luyện thi Toefl  |  Khóa học luyện thi IELTS  |  Khóa học tiếng Anh giao tiếp

Nguồn:Tổng hợp

Link sponsor: