Cách đọc báo tiếng Anh

Link sponsor:

Cách đọc báo tiếng Anh

Việc đọc báo tiếng Anh hàng ngày rất quan trọng. Vì đây là cách mà bạn bạn có thể vừa học tốt tiếng Anh vừa giúp bạn nhìn ra thế giới bên ngoài. Tuy nhiên , nếu không có cách đọc báo hiệu quả bạn sẽ gặp rất nhiều những khó khăn trong việc đọc báo.

Sau đây là những cách đọc tiếng Anh hiệu quả sẽ giúp ích cho bạn trong việc đọc báo hằng ngày.

1. Bỏ article: những từ a, an, the , các determiners như our, my ,your, his không được dùng
- National football squad travels to China without major goalkeeper  (VietnamNet Bridge); phải hiểu là (Our/The Vietnamese) National Football  Team has traveled to China without (a/its) major goalkeeper.

2. Bỏ verb be: các câu passive , thì progressive chỉ còn lại particles
- Record Data Breach Reported (Washington Post), phải hiểu là A breach of record data (was/has been) reported.

3. It (is/was), They (are/were), There (was/were), people không được dùng và được hiểu ngầm
- Waiting for Ceasefire (Newsweek), hiểu là People are waiting for the ceasefire hoặc There is a waiting for the ceasefire
- 7 die in blast, được hiểu là Seven people died in the blast ( explosion/ bombing)

4. Dùng thì Simple Present cho Past và Present Perfect
- Kennedy collapses at Obama lunch (Newsweek) = Kennedy collapsed at Obama’s lunch

5. Dùng infinitive (to+verb) để chỉ tương lai và trách nhiệm, tính chất cấp thiết ( bỏ model Must, Have to )
- Bush , wife and kids to leave for Texas home ranch (tác giả) =  President Bush, his wife and their children will leave for their home  ranch in Texas.

Ngòai ra chúng ta thường gặp những cụm từ rất dài gồm tòan các nouns và  để hiểu chúng ta nên đọc ngược, những từ ít gặp trong ngôn ngữ tiêu  chuẩn và đời thường (everyday): slump = decrease, blaze= fire, bust =  arrest ….
- House arrest dissident release trigger unrest possible (tác giả) = The  release of the dissident from (his/her) house arrest could trigger an  unrest (riot).    

* Tham khảo thêm thông tin về các khóa học ngoại ngữ trên Edunet.com.vn:

Khóa học luyện thi Toeic  |  Khóa học luyện thi Toefl  |  Khóa học luyện thi IELTS  |  Khóa học tiếng Anh giao tiếp

Nguồn:http://hoctienganh.info

Link sponsor: