Cách làm đơn xin phúc khảo Đại học - Cao đẳng 2013

Link sponsor:

Cách làm đơn xin phúc khảo Đại học - Cao đẳng 2013

Trong thời gian này, có nhiều thí sinh, phụ huynh cảm thấy chưa hài lòng với kết quả điểm thi do các trường công bố và mong muốn được phúc khảo bài thi. Mạng Giáo dục Edunet xin giới thiệu cách thức và quy trình xin phúc khảo Đại học năm 2013 để các bạn tham khảo.

 

Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo phải nộp lệ phí theo quy định của trường. Do đó việc đầu tiên là bạn nhận đơn xin phúc khảo (đến trực tiếp trường hoặc một số trường có đăng mẫu đơn trên webiste của trường). Sau đó, điền thông tin và gửi lại trường kèm theo lệ phí phúc khảo. Tốt nhất là bạn liên hệ trực tiếp với trường bạn đăng ký dự thi để được hướng dẫn chi tiết nhất.

>> Bạn có thể tìm thông tin các trường ĐH-CĐ có trên Mạng Giáo dục Edunet tại đây

 

Một số thông tin thêm về quy trình xử lý khi phúc khảo:

Nếu sau khi phúc khảo phải sửa điểm theo quy định thì HĐTS hoàn lại khoản lệ phí này cho thí sinh. Không phúc khảo các môn năng khiếu.

Các bài thi sau khi phúc khảo được ban Thư ký xử lý như sau: Nếu kết quả hai lần chấm phúc khảo giống nhau thì giao bài thi cho Trưởng ban Phúc khảo ký xác nhận điểm chính thức.

Nếu kết quả hai lần chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho Trưởng ban Phúc khảo tổ chức chấm lần thứ ba trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác.

Nếu kết quả của hai trong ba lần phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm chính thức. Nếu kết quả của cả ba lần chấm lệch nhau thì Trưởng ban Phúc khảo lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm điểm chính thức rồi ký tên xác nhận.

Trong trường hợp phúc khảo bài thi mà thí sinh chuyển từ diện không trúng tuyển thành trúng tuyển (và ngược lại) hoặc lệch nhau từ 0,5 điểm trở lên thì HĐTS phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ phúc khảo (có ghi biên bản) đối với các bài thi của thí sinh có sự điều chỉnh điểm. Nếu HĐTS trường khẳng định chấm thi đợt đầu sai tới mức phải điều chỉnh điểm thì HĐTS trường công bố công khai danh sách cán bộ chấm thi đợt đầu để rút kinh nghiệm hoặc nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định.

Điểm phúc khảo sau khi đối thoại giữa hai cặp chấm và được Trưởng ban Phúc khảo trình Chủ tịch HĐTS ký duyệt là điểm chính thức của bài thi.

Về phúc khảo bài thi trắc nghiệm: Thí sinh được đề nghị phúc khảo bài thi trắc nghiệm của mình sau khi làm các thủ tục theo Quy chế; Tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm (nằm trong ban Phúc khảo) có thành phần tương tự như tổ xử lý bài trắc nghiệm; Điểm chấm lại của tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm là điểm thi chính thức của thí sinh trong kỳ thi.

Sau khi nhận được báo cáo kết quả phúc khảo của HĐTS trường, nếu xét thấy cần thiết, Bộ GD-ĐT thành lập Hội đồng kiểm tra kết quả phúc khảo.

Hội đồng kiểm tra kết quả phúc khảo của Bộ GD-ĐT có thẩm quyền quyết định cuối cùng về điểm chính thức của bài thi.

Link sponsor: