Cấu trúc đề thi Đại học môn Vật lý năm 2013

Link sponsor:

Cấu trúc đề thi Đại học môn Vật lý năm 2013

Edunet xin tổng hợp và giới thiệu cấu trúc đề thi môn Vật lý các năm trước để các bạn thí sinh tham khảo cho kỳ tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2013.

I- Phần chung cho tất cả thí sinh (40 câu):

- Dao động cơ: 7 câu
- Sóng cơ: 4 câu
- Dòng điện xoay chiều: 9 câu
- Dao động và sóng điện từ: 4 câu
- Sóng ánh sáng: 5 câu
- Lượng tử ánh sáng: 5 câu
- Hạt nhân nguyên tử: 6 câu

II- Phần riêng (10 câu):
Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần: A hoặc B

A- Theo chương trình Chuẩn (10 câu):
- Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dòng điện xoay chiều; Dao động và sóng điện từ: 6 câu
- Các nội dung: Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Hạt nhân nguyên tử: 4 câu.

B-Theo chương trình Nâng cao (10 câu):
- Động lực học vật rắn: 4 câu
- Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dao động và sóng điện từ; Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Sơ lược về thuyết tương đối hẹp; Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 6 câu.

------------------------------------------

Để giúp các bạn thí sinh tìm hiểu sâu hơn Cấu trúc đề thi Vật lý năm 2013, Edunet giới thiệu Đề thi Vật lý năm 2012 chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ LỚP 12 (GIẢM TẢI) CỦA BỘ GD&ĐT

Ban hành theo công văn số: 5842/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo

STT

Chương

Bài

Trang

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

 1.  

I

Bài 3: Con lắc đơn

 1.  

Mục III. Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt năng lượng.

Chỉ cần khảo sát định tính.

Bài tập 6 trang 17 SGK.

Không yêu cầu HS phải làm.

 1.  

II

Bài 8: Giao thoa sóng

 1.  

Mục II. Cực đại và cực tiểu.

Chỉ cần nêu công thức (8.2),công thức (8.3) và kết luận.

 1.  

III

Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

62

Mục III. Giá trị hiệu dụng.

Chỉ cần nêu công thức (12.9) và kết luận.

Bài tập 3 và bài tập 10 trang 66 SGK

Không yêu cầu HS phải làm.

 1.  

III

Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

67

Cả bài.

Chỉ cần nêu các công thức liên quan đến các kết luận và các kết luận.

Bài tập 5 và bài tập 6 trang 74 SGK.

Không yêu cầu HS phải làm.

 1.  

III

Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều

 1.  

Mục I.1. Biểu thức công suất.

Chỉ cần đưa ra công thức (15.1).

 1.  

III

Bài 16: Truyền tải điện năng. Máy biến áp

 1.  

Mục II.2. Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp.

Chỉ cần nêu công thức (16.2), (16.3) và kết luận.

 1.  

III

Bài 17: Máy phát điện xoay chiều

 1.  

Mục II.2. Cách mắc mạch ba pha.

Không dạy vì đã học ở môn Công nghệ.

 1.  

III

Bài 18: động cơ không đồng bộ ba pha

 1.  

Mục II. Động cơ không đồng bộ ba pha.

Không dạy vì đã học ở môn Công nghệ.

 1.  

IV

Bài 21: Điện từ trường

 1.  

Mục I.2.a. Từ trường của mạch dao động và mục II.2. Thuyết điện từ Mắc – xoen.

Không dạy.

 1.  

VI

Bài 32: Hiện tượng quang – phát quang

163

Bài tập 5 trang 165 SGK.

Không yêu cầu HS phải làm.

 1.  

VI

Bài 34: Sơ lược về Laze

170

Mục I.2. Sự phát xạ cảm ứng và mục I.3. Cấu tạo của laze.

Không dạy.

 1.  

VII

Bài 37: Phóng xạ

188

Mục II.2. Định luật phóng xạ.

Chỉ cần nêu công thức (37.6) và kết luận.

 1.  

VII

Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

 1.  

Mục III. Phản ứng nhiệt hạch trên Trái Đất.

Không dạy.

 1.  

VIII

Bài 40: Các hạt sơ cấp

 1.  

Cả bài.

Đọc thêm.

 1.  

VIII

Bài 41: Cấu tạo vũ trụ

 1.  

Cả bài.

Đọc thêm.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liên quan đến chủ đề "Giảm tải" chương trình môn Vật lý lớp 12, Một số website có đưa thông tin nội dung giảm tải SGK Vật lý lớp 12 như sau nhằm gợi ý thêm cho thí sinh. Tuy nhiên, đây không phải là nguồn do Bộ GD&ĐT công bố nên chỉ có giá trị tham khảo:


MỘT SỐ NỘI DUNG GIẢM TẢI Ở SGK VẬT LÝ 12:
Dao động cơ: Bài toán về con lắc đơn sẽ không sử dụng đến công thức tính vận tốc    v=2gl(cosαcosαo). v=2gl(cosαcosαo).
Điện xoay chiều:
+ Bỏ đi phần kiến thức liên quan đến các cách mắc mạch ba pha hình sao và hình tam giác đồng nghĩa với việc loại bỏ những bài toán dùng công thức Ud=3Up
+ Phần động cơ không đồng bộ chỉ cần nhớ duy nhất định nghĩa động cơ không đồng bộ ba và đặc điểm của động cơ (tốc độ góc của khung dây nhỏ hơn tốc độ góc của từ trường quay).

Mạch dao động điện từ: Bỏ đi phần thuyết điện từ của Max-oen, hai giả thuyết của max-oen thì chỉ nắm được giả thuyết về từ trường biến thiên.

Lượng tử ánh sáng: Chỉ yêu cầu học sinh nắm được định nghĩa Laze và các đặc điểm của laze (có 4 đặc điểm).

Từ vi mô đến vĩ mô: Bỏ hoàn toàn.

Chúc các bạn thí sinh thật nhiều sức khỏe, chuẩn bị tốt và đạt được kết quả thi như mong muốn!

Link sponsor:


Array