Đề thi Anh văn TOEIC
Đề thi Anh văn TOEIC

Đề thi Anh văn TOEIC là bài thi kiểm tra trình độ sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc giao tiếp quốc tế. Đề thi Anh văn TOEIC được tiến hành trong 2 giờ, gồm 200 câu hỏi chia thành hai phần như sau: nghe hiểu và đọc hiểu.

Dưới đây là mẹo làm một đề thi Anh văn TOEI, Để giúp các bạn có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi TOEIC

Nghe hiểu

Phần I: Mô tả theo hình ảnh (10 câu)

Với mỗi câu hỏi trong phần thi này, bạn sẽ nghe bốn câu mô tả về một tấm ảnh mà đề thi giới thiệu. Khi nghe các câu này bạn phải chọn câu mô tả đúng nhất những gì bạn thấy trong ảnh. Các câu này không được in trong đề thi và chỉ đọc một lần.

Khi làm phần này cần chú ý:

- Xem ảnh trước khi nghe các câu hỏi mô tả. Tự đặt các câu hỏi “Who”, “What”, “Where”

- Tập trung nghe hiểu của cả câu.

- Trả lời câu hỏi càng nhanh càng tốt. Nếu không biết cách trả lời, bạn nên đoán câu trả lời rồi chuyển sang xem trước ảnh kế tiếp.

Một số bẫy trong câu hỏi phần này:

- Các lựa chọn trả lời sai có thể chứa các từ phát âm giống nhau

- Các lựa chọn trả lời sai có thể có các đại từ, con số hay địa điểm sai

- Các lựa chọn trả lời sai có thể chứa một từ đúng

Phần II: Hỏi đáp

Bạn sẽ nghe một câu hỏi hay câu nói và ba lựa chọn trả lời đọc bằng tiếng Anh. Tất cả chỉ được đọc một lần và không được in trong đề thi. Hãy chọn câu trả lời thích hợp nhất.

Khi làm phần này cần chú ý:

- Chữ đầu tiên trong câu hỏi sẽ giúp bạn biết đó là câu hỏi dạng gì.

Hỏi thông tin: What, where, who, ….

Hỏi ở dạng có/không: Do, does, is, ….

- Câu hỏi lựa chọn “or” thì câu trả lời không bao giờ là có/không

- Thỉnh thoảng bạn nghe một câu nói, không phải là câu hỏi, nhưng vẫn cần một câu trả lời.

Một số bẫy trong câu hỏi phần này:

- Chú ý đến các từ đồng âm

- Chú ý các câu hỏi đuôi

- Cẩn thận với các câu trả lời gián tiếp. Đôi khi câu trả lời cho một câu hỏi có/không lại không có từ “có”, “không”

Phần II: Hội thoại ngắn

Bạn sẽ nghe một số đoạn đối thoại giữa hai người. Bạn phải trả lời ba câu hỏi về nội dung đối thoại. Đánh dấu vào câu trả lời thích hợp nhất trong số bốn lựa chọn. Các đoạn đối thoại chỉ được nghe một lần và không in trên đề thi.

Khi làm phần này cần chú ý:

- Xem các câu hỏi trước khi nghe. Và nên xem cả câu trả lời nếu có thời gian

- Trong khi nghe, cố gắng hình dung xem người nói đang ở đâu

- Đọc mọi lựa chọn trước khi đánh dấu

Một số bẫy trong câu hỏi phần này:

- Cẩn thận với những câu trả lời đúng nhưng lại không liên quan đến câu hỏi. Đừng hấp tấp trả lời mà hãy đọc kỹ các lựa chọn.

- Cẩn thận với các con số như ngày, giờ và số lượng người hay vật có thể khiến bạn xao lãng. Xem trước câu hỏi sẽ giúp mình hình dung được mình cần nghe những gì.

Phần II: Bài phát biểu ngắn

Bạn sẽ nghe các bài nói ngắn do một người nói. Bạn phải trả lời ba câu hỏi liên quan đến nội dung mỗi bài nói. Chọn câu trả lời đúng nhất trong số bốn lựa chọn. Các bài nói chỉ được nghe một lần và không in trên đề thi.

Khi làm phần này cần chú ý:

- Lắng nghe kỹ phần giới thiệu trước mỗi bài nói, từ đấy bạn sẽ nắm bắt được câu hỏi cũng như hình thức thông tin sẽ nghe (tường thuật báo chí, bản tint thời tiết, quảng cáo, tin nhắn, thông báo…)

- Cố gắng xem trước câu hỏi trước khi bắt đầu nói. Nhờ vậy bạn sẽ tập trung nghe các thông tin cần thiết mà câu hỏi yêu cầu.

- Bắt đầu trả lời câu hỏi ngay sau khi bài nói kế thúc.

Đọc hiểu

Phần I: Hoàn thành câu   

- Đừng tập trung tìm lỗi chính tả, vì ko bao giờ xuất hiện trên câu hỏi này

- Quan sát các từ đứng sau và đứng trước từ cần điền

- Đọc và hiểu ý của cả câu trước khi trả lời

  Một số bẫy trong câu hỏi phần này:

- Cẩn thận câu trả lời có hình thức sai

- Cẩn thận với các từ bắt đầu hay kết thúc giống nhau

- Cẩn thận với các từ thường bị dùng sai

Phần II: Điền từ

- Đọc cả đoạn văn chứ không đọc các từ xung quang. Cố gắng hiểu nghĩa của cả đoạn

Một số bẫy trong câu hỏi phần này:

Cẩn thận với các cụm từ lặp và thừa

- Cẩn thận với những từ không cần thiết

- Chú ý đến hình thức từ và cách chia thì của động từ

Phần III: Đọc hiểu

- Trong khi đọc, hãy tự đặt ra các câu hỏi như đối tượng của bài đọc là ai, mục đích viết để làm gì

- Đầu tiên đọc lướt bài đọc, câu hỏi. và sau đó quay trở lại bài đọc để tìm câu trả lời

Một số bẫy trong câu hỏi phần này:

- Nhiều lựa chọn chưa thông tin có trong bài đọc, nhưng có thể không có liên quan đến câu hỏi.

- Chỉ cần đọc các lựa chọn trả lời và chọn chi tiết sai

* Tham khảo thêm thông tin về các khóa học ngoại ngữ trên Edunet.com.vn:

Khóa học luyện thi Toeic  |  Khóa học luyện thi Toefl  |  Khóa học luyện thi IELTS  |  Khóa học tiếng Anh giao tiếp

Nguồn:http://iigtraining.com