Điểm chuẩn dự kiến trường CĐ Kinh tế Đối ngoại năm 2013
Điểm chuẩn dự kiến trường CĐ Kinh tế Đối ngoại năm 2013

Chuyên mục Thông tin tuyển sinh Mạng Giáo dục Edunet cập nhật điểm chuẩn dự kiến năm 2013 của trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại như sau:

 

CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

MÃ TRƯỜNG: CKD

STT

Mã ngành

Tên ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

C340120

Kinh doanh quốc tế

A

22

điểm chuẩn dự kiến

2

C340101

Quản trị kinh doanh

A

22

điểm chuẩn dự kiến

3

C340405

Hệ thống thông tin quản lý

A

22

điểm chuẩn dự kiến

4

C340301

 Kế toán

A

22

điểm chuẩn dự kiến

5

C340201

Tài chính  - ngân hàng (chuyên ngành tài chính doanh nghiệp)

A

22

điểm chuẩn dự kiến

6

C220201

 Tiếng Anh (chuyên ngành tiếng Anh thương mại

A

22

điểm chuẩn dự kiến

7

C340120

Kinh doanh quốc tế

D1

19.5

điểm chuẩn dự kiến

8

C340101

Quản trị kinh doanh

D1

19.5

điểm chuẩn dự kiến

9

C340405

Hệ thống thông tin quản lý

D1

19.5

điểm chuẩn dự kiến

10

C340301

 Kế toán

D1

19.5

điểm chuẩn dự kiến

11

C340201

Tài chính  - ngân hàng (chuyên ngành tài chính doanh nghiệp)

D1

19.5

điểm chuẩn dự kiến

12

C220201

 Tiếng Anh (chuyên ngành tiếng Anh thương mại

D1

19.5

điểm chuẩn dự kiến

dang ky thong tin tuyen sinh 2013