Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM năm 2013

Link sponsor:

Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM năm 2013

Thông tin điểm chuẩn dự kiến của trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM năm 2013 được Mạng Giáo dục Edunet cập nhật và tổng hợp như sau:

Mã trường: QST

STT

Mã ngành

Tên ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

D520402

Kỹ thuật hạt nhân

A

22.5

(Dự kiến)

2

D440112

Hóa học

A

21

(Dự kiến)

3

D440201

Địa chất

A

17.5

(Dự kiến)

4

D440301

Khoa học môi trường

A

19.5

(Dự kiến)

5

D430112

Khoa học vật liệu

A

17

(Dự kiến)

6

D440228

Hải dương học

A

16

(Dự kiến)

7

D420201

Công nghệ sinh học

A

22

(Dự kiến)

8

D460101

Toán học

A, A1

18.5

(Dự kiến)

9

D440102

Vật lý

A, A1

17

(Dự kiến)

10

D520207

Kỹ thuật điện tử truyền thông

A, A1

19.5

(Dự kiến)

11

D480201

Nhóm ngành Công nghệ thông tin

A, A1

20.5

(Dự kiến)

12

D510406

Công nghệ Kỹ thuật môi trường

A, B

20

(Dự kiến)

13

D440112

Hóa học

B

23

(Dự kiến)

14

D440201

Địa chất

B

20.5

(Dự kiến)

15

D440301

Khoa học môi trường

B

20

(Dự kiến)

16

D430112

Khoa học vật liệu

B

20.5

(Dự kiến)

17

D440228

Hải dương học

B

17.5

(Dự kiến)

18

D420101

Sinh học

B

17.5

(Dự kiến)

19

D420201

Công nghệ sinh học

B

22.5

(Dự kiến)

dang-ky-thong-tin-tuyen-sinh-2013

Nguồn: Tổng hợp

Link sponsor: