Điểm chuẩn trường ĐH Ngân Hàng TPHCM năm 2013 (dự kiến)

Link sponsor:

Điểm chuẩn trường ĐH Ngân Hàng TPHCM năm 2013 (dự kiến)

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đã công bố điểm chuẩn dự kiến năm 2013. Thông tin cụ thể điểm chuẩn của trường năm 2013 như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

MÃ TRƯỜNG: NHS

STT

Mã ngành

Tên ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

D340201

Tài chính - Ngân hàng

A,A1

17

(Dự kiến)

2

D340101

Quản trị kinh doanh

A,A1

16

(Dự kiến)

3

D340301

Kế toán

A,A1

16

(Dự kiến)

4

D340405

Hệ thống thông tin quản lý

A,A1

16

(Dự kiến)

5

C340201

Tài chính - Ngân hàng (Cao đẳng)

A,A1

11.5

(Dự kiến)

6

D220201

Ngôn ngữ Anh

D1

16

(Dự kiến)

dang-ky-thong-tin-tuyen-sinh-2013

Giúp chúng tôi chia sẻ thông tin hữu ích này cho bạn bè của bạn:

diem san dai hoc 2013      diem chuan dai hoc 2013

Nguồn: Mạng Giáo dục Edunet (edunet.com.vn) tổng hợp

Link sponsor: