Điều kiện tuyển thẳng vào các trường đại học lớn
Điều kiện tuyển thẳng vào các trường đại học lớn

Tới thời điểm này, chưa nhiều trường công bố điều kiện xét tuyển thẳng. Điều đó khiến các thí sinh thuộc diện tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển tỏ ra lo lắng. Dưới đây là điều kiện tuyển thẳng của các trường ĐH Khoa học Tự nhiên (TP.HCM), ĐH Ngoại thương, ĐH Xây dựng Hà Nội và Học viện Ngoại giao.


Thí sinh tham gia kỳ thi đại học, cao đẳng 2011 tại Học viện Ngoại giao.


ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM)


Trường ĐH KHTN đã có thông báo về điều kiện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học, cao đẳng của trường năm 2012 đối với các thí sinh trong đội tuyển Olympic quốc tế, các thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp THPT năm 2012. Thông tin chi tiết như sau:


Tuyển thẳng:


- Thí sinh trong đội tuyển Olympic quốc tế: Ngành học của những thí sinh này được ưu tiên xem xét phù hợp với môn thí sinh đã dự thi. Cụ thể:


+ Toán, Vật lý, Hóa học: được tuyển thẳng vào một ngành học của trường có tuyển sinh khối A gồm Toán học, nhóm ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Vật lý, Hóa học, Kỹ thuật điện tử và truyền thông, Địa chất, Khoa học môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Khoa học vật liệu, Hải dương học.


+ Sinh học: được tuyển thẳng vào một ngành học của trường có tuyển sinh khối B gồm Sinh học, Công nghệ sinh học, Hóa học, Khoa học môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Địa chất, Khoa học vật liệu, Hải dương học.


+ Tin học: được tuyển thẳng vào nhóm ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử và truyền thông. - Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia: được tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải. Cụ thể:


+ Toán: vào ngành Toán học.

+ Vật lý: vào ngành Vật lý học.

+ Hóa học: vào ngành Hóa học.

+ Sinh học: vào ngành Sinh học học hoặc Công nghệ sinh học.

+ Tin học: vào nhóm ngành Công nghệ thông tin.

+ Địa lý: vào ngành Địa chất học hoặc Hải dương học.


- Thí sinh đoạt giải khuyến khích môn toán, vật lý, hóa học, tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được tuyển thẳng vào hệ cao đẳng ngành Công nghệ thông tin.


Ưu tiên xét tuyển:


Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển khi dự thi vào trường. Điều kiện ưu tiên xét tuyển:


+ Chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển không vượt quá 10% chỉ tiêu của mỗi ngành.

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba và có kết quả thi đại học từ điểm sàn đại học trở lên, không có môn nào bị điểm 0.

+ Đạt giải các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học được ưu tiên xét tuyển vào một ngành học có khối thi A.

+ Giải Sinh học được ưu tiên xét tuyển vào một ngành học có khối thi B.


ĐH Xây dựng Hà Nội


Trường Đại học Xây dựng thông báo đối tượng tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2012 như sau:


Đối tượng tuyển thẳng


Các đối tượng được quy định tại điểm a, b, c khoản 2 điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 được tuyển thẳng vào Trường Đại học Xây dựng. Với ngành Kiến trúc và ngành Quy hoạch vùng và đô thị, các đối tượng nêu trên muốn được tuyển thẳng phải dự thi môn vẽ mỹ thuật trong kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2012 và đạt từ 4.5 điểm trở lên.


Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba môn tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2011, năm 2012 và đã tốt nghiệp THPT năm 2012 được tuyển thẳng vào ngành Công nghệ thông tin (Mã ngành: D480201).


Đối tượng ưu tiên xét tuyển


Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2011, năm 2012 và đã tốt nghiệp THPT năm 2012, sau khi thi tuyển sinh đại học hệ chính quy, có kết quả thi từ điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm 0, được ưu tiên xét tuyển vào trường. Đối tượng đã được ưu tiên xét tuyển vào trường sẽ không được xét ưu tiên khi phân ngành.


Đối tượng xét tuyển


Thí sinh thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 33 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 được xét tuyển cho vào học.


ĐH Ngoại thương


Đối tượng tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng:


- Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học phổ thông;


- Người đã dự thi và trúng tuyển vào trường Đại học Ngoại thương, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học mà không phải thi lại.


- Thí sinh trong đội tuyển Olympic quốc tế năm 2011, 2012, đã tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012.


- Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2012 (tốt nghiệp THPT năm 2012) môn Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung và Tiếng Nhật được tuyển thẳng vào ngành đúng với môn học sinh đạt giải (Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Nhật).


Đối tượng ưu tiên xét tuyển vào đại học:


- Thí sinh đạt giải nhất, nhì trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2011 và 2012 (tốt nghiệp THPT năm 2012) các môn Toán, Lý, Hóa, Tin học, Văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung và Tiếng Nhật, sau khi thi tuyển sinh đại học theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có kết quả thi từ điểm sàn đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trở lên và không có môn nào bị điểm 0 được ưu tiên xét tuyển vào ngành đăng ký xét tuyển.


- Thí sinh đạt giải ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2011 và 2012 (tốt nghiệp THPT năm 2012) các môn Toán, Lý, Hóa, Tin học, Văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung và Tiếng Nhật, sau khi thi tuyển sinh đại học theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có kết quả thi cao hơn 3,0 điểm so với mức điểm sàn đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho từng khối thi và không có môn nào bị điểm 0 được ưu tiên xét tuyển vào ngành đăng ký xét tuyển


Đối tượng ưu tiên xét tuyển vào cao đẳng:


Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2011 và 2012 (tốt nghiệp THPT năm 2012) các môn Toán, Lý, Hóa, Tin học, Văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung và Tiếng Nhật, sau khi thi tuyển sinh đại học theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có kết quả thi từ điểm sàn cao đẳng trở lên và không có môn nào bị điểm 0 được ưu tiên xét tuyển vào ngành đăng ký xét tuyển.


Học viện Ngoại giao


Đối tượng tuyển thẳng:


Đối tượng tuyển thẳng vào đại học và cao đẳng được quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. Cụ thể như sau:


a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;


b) Người đã dự thi và trúng tuyển vào Học viện, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại trường trước đây đã dự thi, mà không phải thi lại. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức.


c) Thí sinh trong đội tuyển Olympic đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào đại học, nếu chưa tốt nghiệp trung học sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học; Ngành học của những thí sinh này được ưu tiên xem xét phù hợp với môn thí sinh đã dự thi.


d) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia của môn Tiếng Anh và đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào học viện theo ngành đúng với môn mà thí sinh đã đoạt giải.


e) Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại học viện: Căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt, giám đốc xem xét, quyết định cho vào học.


Đối tượng ưu tiên xét tuyển vào đại học:


Đối tượng ưu tiên xét tuyển vào đại học và cao đẳng được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy. Cụ thể như sau:


Đối với thí sinh đoạt giải nhất, nhì và ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, sau khi thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy đủ số môn quy định theo đề thi chung, có kết quả thi từ điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm 0, Giám đốc xem xét, quyết định cho vào học tại Học viện Ngoại giao. Cụ


STT.

Tên môn thi
đạt giải học sinh giỏi

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

1.

Tiếng Anh

Quan hệ quốc tế

Kinh tế quốc tế

Luật Quốc tế

Truyền thông quốc tế

D310206

D310106

D380108

D110109

2.

Tiếng Pháp

Quan hệ quốc tế

Luật Quốc tế

Truyền thông quốc tế

D310206

D380108

D110109

3.

Toán, Vật lý và Hóa học

Quan hệ quốc tế

Kinh tế quốc tế

Luật quốc tế

Truyền thông quốc tế

D310206 D310106

D380108

D110109

4.

Văn học

Quan hệ Quốc tế

Kinh tế quốc tế

Luật Quốc tế

Truyền thông quốc tế

D310206

D310106

D380108

D110109


Đối tượng xét tuyển:


Đối tượng xét tuyển vào đại học, cao đẳng được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 33 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Cụ thể như sau:


Thí sinh là người dân tộc thiểu số, có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển), học 3 năm cuối cấp và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện này, xếp loại học lực năm lớp 10,11,12 và tốt nghiệp phổ thông trung học đạt loại giỏi, được Học viện xem xét, quyết định xét tuyển vào học. Chỉ tiêu đối tượng xét tuyển: tối đa 5 thí sinh.


Thí sinh đăng ký tuyển thẳng làm một bộ hồ sơ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/6.


Hồ sơ gồm:


a) Phiếu đăng ký tuyển thẳng (phụ lục số 01)


b) Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận là thành viên của đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông; Giấy chứng nhận đạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật và các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác


c) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2012


d) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4x6


e) Lệ phí tuyển thẳng là 15.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và đào tạo 10.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 5.000 đồng).


Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng về Sở Giáo dục và Đào tạo trong thời hạn từ ngày 15/3 đến hết ngày 16/4 hoặc nộp trực tiếp tại Trường từ ngày 17/4 đến hết ngày 23/4.


Hồ sơ gồm:


a) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (phụ lục số 02)


b) Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật và các đối tượng ưu tiên xét tuyển khác.
www.edunet.com.vn

Nguồn: Zing.vn