Đoạn hội thoại tiếng Anh trong nhà hàng

Link sponsor:

Đoạn hội thoại tiếng Anh trong nhà hàng

Đoạn hội thoại tiếng Anh trong nhà hàng là ví dụ sinh động về tình huống xảy ra trong nhà hàng nước ngoài. Nhằm giúp em làm quen với các tình huống bằng tiếng Anh khi vào một nhà hàng nước ngoài.

Đoạn hội thoại tiếng Anh trong nhà hàng là tình huống giao tiếp bằng tiếng Anh của người phục vụ và khách hàng Ryefield. Là tình huống mời món ăn giới thiệu thực đơn cua người phục vụ và chọn món ăn của người khách Ryefield.

Ordering lunch and dinner

What else do you recommend?

Waiter: — Are you ready to order, sir?

Mr Ryefield: — Yes. I´ll have the beef stew for starters and my wife would like tomato soup.

Waiter: — One beef stew and one tomato soup. What would you like for the main course?

Mr Ryefield: — I´ll have the Cayenne Pepper Steak and my wife would like the Fried Trout with mashed potatoes.

Waiter: — I´m afraid the trout is off.

Mrs Ryefield: — Oh dear. Err... What else do you recommend?

Waiter: — The sole is very good.

Mrs Ryefield: — OK. I´ll have that. Do you have any coleslaw?

Waiter: — No, I´m sorry, we don´t.

Mrs Ryefield: — Just give me a small mixed salad then.

Mr Ryefield: — Same for me.

Waiter: — Certainly. (...) Would you like something to drink?

Mr Ryefield: — Yes, please. May I see the wine list?

Waiter: — Certainly. Here you are.

(...)

Mr Ryefield: — A bottle of Chablis '99, please.

Waiter: — Excellent choice!

* Tham khảo thêm thông tin về các khóa học ngoại ngữ trên Edunet.com.vn:

Khóa học luyện thi Toeic  |  Khóa học luyện thi Toefl  |  Khóa học luyện thi IELTS  |  Khóa học tiếng Anh giao tiếp

Nguồn:http://www.hellochao.vn

Link sponsor: