Dự thảo chương trình giáo dục sau 2015

Link sponsor:

Dự thảo chương trình giáo dục sau 2015

Sau 2015, số môn học bắt buộc của học sinh sẽ giảm từ 11-13 môn còn 3-8 môn. Đây là một dự thảo đổi mới giáo dục của Bộ GD-ĐT.

Theo đánh giá của Ban soạn thảo đề án đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, chương trình hiện hành yêu cầu học sinh cùng một thời điểm (trong một học kỳ) học quá nhiều môn và các hoạt động. Chương trình sau 2015 chủ trương giảm mạnh đầu các môn học để mỗi kỳ học sinh không học cùng một lúc quá 8 môn học.

Cấp học

Chương trình hiện hành

Chương trinh sau 2015 (dự kiến)

Tiểu học

11 môn học +3 hoạt động

3-6 môn học + 4 hoạt động

THCS

13 môn học + 4 hoạt động

8 môn học + 4 hoạt động

THPT

13 môn học + 5 hoạt động

3 môn học bắt buộc, 3 môn tự chọn và 4 hoạt động (lớp 11, 12)

 

Theo định hướng của Ban soạn thảo, chương trình sau 2015 chủ trương chỉ lựa chọn một số nội dung cơ bản, thiết thực, gần gũi với cuộc sống nhằm hình thành năng lực, giúp học sinh biết giải quyết các vấn đề và tình huống trong cuộc sống.

Cụ thể, chương trình giáo dục phổ thông sau 2015:

Tiểu học

THCS

THPT

Lớp 10

Lớp 11-12

Môn bắt buộc

Tiếng Việt

Ngữ văn

Ngữ văn

Ngữ văn

Toán

Toán

Toán

Toán

Đạo đức

GDCD

GDCD

 

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Tự nhiên và xã hội (lớp 1,2)

Khoa học tự nhiên

Vật lý

 

Khoa học và công nghệ (lớp 4,5)

 

Hóa học

 

Tìm hiểu xã hội (lớp 4,5)

 

Sinh học

 
 

Công nghệ

   
 

Tin học

Tin học

 
 

Khoa học xã hội

Lịch sử

 
   

Địa lý

 
 

Nghệ thuật (âm nhạc, mỹ thuật)

   
 

Thể chất

Thể chất

 

Hoạt động giáo dục

Nghệ thuật (âm nhạc, mỹ thuật, thủ công)

Tự chọn

Tập thể

Tập thể

Thể chất

Tập thể

Quốc phòng - An ninh

Quốc phòng - An ninh

Tập thể

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp

Tự chọn

 

Tự chọn (âm nhạc, mỹ thuật, CNTT & TT, các chủ đề ứng dụng, công nghệ, nghề địa phương)

Tự chọn 3 môn thuộc các lĩnh vực: khoa học kỹ thuật (Vật lý, Hóa học, sinh học, Môi trường, Tin học, công nghệ,…); xã hội nhân văn (Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ 2, Xã hội học, Kinh doanh, nghề…); nghệ thuật – thể chất (Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Thể thao…).

 

Như vậy, chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015, sẽ thiết kế theo hướng tích hợp cao của các nước ở các lớp học dưới và phân hóa tự chọn cao ở các lớp bên trên.

Tuy nhiên, nhiều vấn đề như học sinh lớp 11, 12 có cần phải học toán; giáo dục công dân nên là môn bắt buộc hay môn tự chọn; có cần thiết phải biến lớp 10 thành năm học có khối lượng kiến thức nặng nề nhất với 15 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc...; đang tiếp tục được các chuyên gia giáo dục bàn luận với nhiều ý kiến trái chiều.

(Theo 24h.com.vn)

Học những nội dung cần cho cuộc sống

Bộ khẳng định: Thiết kế chương trình sau 2015 không phải là môn học này cần dạy những gì mà là để đặt mục tiêu giáo dục mới trong điều kiện của nước ta thì: môn học này cần lựa chọn những gì cần thiết nhất.

Nội dung giáo dục đạo đức - công dân ở lớp 1, lớp 2 sẽ tích hợp và các môn học, nhất là hai môn tìm hiểu tự nhiên xã hội và môn tiếng Việt dưới dạng các bài đọc, những chuyện kể sinh động và hấp dẫn về nhiều phương diện đạo đức. Từ lớp 3-5, môn đạo đức được tách thành một môn học riêng, nhưng vẫn tiếp tục theo hướng chuyển tải các nội dung giáo dục đạo đức thông qua các câu chuyện, bài đọc hay và hấp dẫn, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, tránh lý thuyết và giáo huấn gượng ép. Lên THCS và THPT, hiện có hai loại ý kiến: hoặc là nội dung giáo dục đạo đức - công dân sẽ được học thành môn riêng với các nội dung chủ yếu là giáo dục đạo đức, tư tưởng, chính trị, pháp luật, kỹ năng sống... hoặc là các nội dung đó được tích hợp trong môn ngữ văn, các môn học khoa học xã hội - nhân văn và các hoạt động giáo dục.

Các môn âm nhạc, mỹ thuật, thể dục chủ yếu cho HS thực hành thông qua các hoạt động tập thể hoặc cá nhân, tự chọn hoặc bắt buộc, đan xen với các bài lý thuyết nhằm giúp HS có những hiểu biết cơ bản, giản đơn để hình thành năng lực cảm thụ cái đẹp của âm nhạc, mỹ thuật và phát huy bồi dưỡng hứng thú, năng khiếu của các HS khác nhau.

Môn tin học ở các cấp tiểu học, THCS chủ yếu trang bị cho HS năng lực sử dụng máy tính thành thạo trên cơ sở hướng dẫn các hoạt động và giới thiệu cho HS một số nội dung lý thuyết sơ giản về máy tính; lên THTP có thêm các bài lý thuyết và một số chủ đề chuyên sâu, mở rộng về khoa học máy tính.

Môn công nghệ sẽ biên soạn theo các mô đun với nhiều nội dung đa dạng, phong phú nhằm tạo điều kiện cho HS lựa chọn các nội dung phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh cụ thể của nhà trường để học tập một cách có hiệu quả. Sẽ xem xét việc ghép công nghệ và tin học thành một môn.

Môn ngoại ngữ, dạy học theo hướng phát triển năng lực giao tiếp cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo các mức khác nhau dựa theo khung tham chiếu châu Âu. Ngoại ngữ là một môn học bắt buộc, học từ lớp 3; ngoại ngữ 2 là môn tự chọn.

Môn ngữ văn tập trung hình thành và phát triển năng lực giao tiếp và cảm thụ nghệ thuật thông qua các kỹ năng đọc, viết, nghe, nói là chính. Yêu cầu của mỗi kỹ năng được tăng dần theo các trình độ khác nhau tương ứng với các lớp/cấp học. Ngoài phần chung này, còn có các chủ đề tự chọn chuyên sâu về văn học, tiếng Việt và tạo lập văn bản nhằm đáp ứng nhu cầu học lên cao của HS.

Môn toán kế thừa và phát huy những ưu điểm và thế mạnh của chương trình hiện hành, nhưng cần xem xét lựa chọn những nội dung cơ bản, cần thiết nhất cho việc phát triển năng lực tư duy; năng lực tính toán..., không yêu cầu học những nội dung quá khó và chưa cần thiết đối với HS phổ thông. Cũng như môn ngữ văn, bên cạnh các nội dung cơ bản, môn toán còn có các chủ đề tự chọn chuyên sâu ở các cấp, nhất là THPT.

Nội dung các hoạt động giáo dục chủ yếu giúp HS gắn bó với đời sống xã hội, tăng cường những hiểu biết chung về cộng đồng và những vấn đề thời sự của địa phương, đất nước, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, phát huy các tiềm năng của cá nhân. Hoạt động giáo dục được thể hiện chủ yếu thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thanh thiếu niên tình nguyện...

(Nguồn: Thanh niên)

Link sponsor: