Học tiếng Anh lớp 7 unit 5

Link sponsor:

Học tiếng Anh lớp 7 unit 5

Học tiếng Anh lớp 7 unit 5

Học tiếng Anh lớp 7 unit 5 : WORK AND PLAY (làm việc và giải trí)

I. Từ vựng

learn (v ) : học
use (v) : sử dụng
computer (n) : máy tính
computer science (n) : khoa điện toán
be interested in + Noun / gerund : thích , quan tâm
VD : he is interested in science .
( anh ấy thích khoa học)
experiment (n) : cuộc thí nghiệm
do an experiment (v) : làm cuộc thí nghiệm
repair (v) : sửa chữa
household (n) : gia đình
household appliances (n) : đồ gia dụng
fix (v) láp , cài đặt , sửa
light (n) : bóng đèn
art club (n) :câu lạc bộ hội họa
drawing (n) : môn vẽ, bức học
famous (adj): nổi tiếng
# unknown (adj) : vô danh
best (adv): nhiều nhất
togetrer (adv): chung , cùng nhau
cost (v) : trị giá , tốn
price (n): giá cả
erase(v) :xóa , bôi
pleasure (n) : sự/ niềm vui
essay (n) bài luận
event (n) : bién cố. sự cố
as well (adv):cũng/ như vậy
such (pron) : những thú mà

VD : I don't have many samples bit I ' ll send you such as I have ( tôi ko có nhiều hàng mẫu nhưng tôi sẽ gửi cho anh những thú mà tôi có)

disuss :thảo luận
equipment (n) : trang thiết bị
equip (v) : trang bị
globe (n ) : quả địa cầu
atlas (n) : tập bản đồ
graph : đồ thị , biểu đồ
equation (n) : phương trình
calculator (n) :máy tính
running shoe (n) :giày chạy

II GRAMMAR.

REVISION ON Adverbs of frequency ON về trạng từ chỉ tuần suất/ năng diễn)
trạng từ năng diễn có hai nhóm :

a Ở trong câu
b. Ở cuối câu

1 Trạng từ ở trong câu : như " always ,................

* Tham khảo thêm thông tin về các khóa học ngoại ngữ trên Edunet.com.vn:

Khóa học luyện thi Toeic  |  Khóa học luyện thi Toefl  |  Khóa học luyện thi IELTS  |  Khóa học tiếng Anh giao tiếp

Nguồn: Tổng hợp

Link sponsor: