Học từ vựng tiếng Anh lớp 5

Link sponsor:

Học từ vựng tiếng Anh lớp 5

Bảng học từ vựng tiếng Anh lớp 5

 

Chủ đề

 

 

Từ vựng

 

 

Nghĩa Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOU

 

AND

 

ME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

American

artist

China

date

driver

etghth

eleventh

English

farmer

fifth

first

fourth

future

London

 

ninth

nurse

musician

piano

violin

second

seventh

Singaporean

singer

sixth

tenth

third

twelfth

Vietnamese

Washington D.C

 

worker

write

 

Người Mĩ

họa sĩ

nước Trung Hoa

ngày

người lái xe

thứ 8

thứ 11

người Anh

nông dân

thứ 5

thứ nhất

thứ 4

tương lai

thanh phố London (thủ đô nước Anh)

thứ 9

y tá

nhạc sĩ

đàn piano (dương cầm)

đàn violon (vĩ cầm)

thứ 2

thứ 7

người Singapore

ca sĩ

thứ 6

thứ 10

thứ 3

thứ 12

người Việt Nam

thành phố Washington (thủ đô Hoa Kì)

công nhân

nhà văn

 

* Tham khảo thêm thông tin về các khóa học ngoại ngữ trên Edunet.com.vn:

Khóa học luyện thi Toeic  |  Khóa học luyện thi Toefl  |  Khóa học luyện thi IELTS  |  Khóa học tiếng Anh giao tiếp

Nguồn: Tổng hợp

Link sponsor: