Nghe hội thoại tiếng Anh cơ bản

Link sponsor:

Nghe hội thoại tiếng Anh cơ bản

Đây là một số câu luyện nghe hội thoai tiếng Anh cơ bản theo chủ đề  sử dụng trong hội thoại hàng ngày, và những cụm từ thường gặp viết trên biển hiệu.

Asking for tickets - Hỏi mua vé

do we need to book?

chúng tôi có cần phải đặt trước không?

what tickets do you have available?

các anh/chị có loại vé nào?

I'd like two tickets, please

tôi muốn mua hai vé

I'd like two tickets for ...

tôi muốn mua hai vé cho …

tomorrow night

tối mai

next Saturday

thứ Bảy tuần sau

I'd like four tickets to see ...

tôi muốn mua bốn vé xem …

Les Misérables

vở Những người khốn khổ

I'm sorry, it's fully booked

tôi rất tiếc, đã kín chỗ rồi

sorry, we've got nothing left

rất tiếc, chúng tôi không còn vé

how much are the tickets?

những vé này bao nhiêu tiền

is there a discount for ...?

có giảm giá cho … không?

students

sinh viên

senior citizens

người già

the unemployed

người thất nghiệp

where would you like to sit?

anh/chị muốn ngồi chỗ nào?

near the front

gần phía trên

near the back

gần phía dưới

somewhere in the middle

khu ghế giữa

* Tham khảo thêm thông tin về các khóa học ngoại ngữ trên Edunet.com.vn:

Khóa học luyện thi Toeic  |  Khóa học luyện thi Toefl  |  Khóa học luyện thi IELTS  |  Khóa học tiếng Anh giao tiếp

Nguồn: Tổng hợp

 

Link sponsor:


Array