Thông tin tuyển sinh 2013: Đại học Công nghiệp TPHCM

Link sponsor:

Thông tin tuyển sinh 2013: Đại học Công nghiệp TPHCM

Theo thông tin tuyển sinh 2013 của trường Đại học Công nghiệp TPHCM, năm nay tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 10.500, tăng 500 chỉ tiêu so với năm 2012.

dang-ky-thong-tin-tuyen-sinh-2013

Chỉ tiêu các ngành cụ thể như sau:

Trường/Ngành

Mã ngành

Khối

Chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHIỆP TP. HCM

   

10.500

Các ngành đào tạo đại học

 

 

5.500

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D510301

A,A1

 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

D510201

A,A1

 

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

D510206

A,A1

 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

D510302

A,A1

 

Khoa học máy tính

D480101

A,A1

 

Công nghệ kỹ thuật ôtô

D510205

A,A1

 

Công nghệ may

D540204

A,A1

 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

D510203

A,A1

 

Công nghệ kỹ thuật hóa học

D510401

A,B

 

Công nghệ thực phẩm

D540101

A,B

 

Công nghệ kỹ thuật môi trường

D510406

A,B

 

Quản trị kinh doanh

D340101

A,A1,D1

 

Kế toán

D340301

A,A1,D1

 

Tài chính - Ngân hàng

D340201

A,A1,D1

 

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

 

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

5.000

Công nghệ thông tin

C480201

A,A1

 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510302

A,A1

 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

A,A1

 

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

C510206

A,A1

 

Công nghệ chế tạo máy

C510202

A,A1

 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

A,A1

 

Công nghệ kỹ thuật ôtô

C510205

A,A1

 

Công nghệ may

C540204

A,A1

 

Công nghệ kỹ thuật hóa học

C510401

A,B

 

Công nghệ thực phẩm

C540102

A,B

 

Công nghệ kỹ thuật môi trường

C510406

A,B

 

Kế toán

C340301

A,A1,D1

 

Quản trị kinh doanh

C340101

A,A1,D1

 

Tài chính – Ngân hàng

C340201

A,A1,D1

 

Tiếng Anh

C220201

D1

 


Nguồn: http://edunet.com.vn/thong-tin-tuyen-sinh (tổng hợp)

Link sponsor: