Thông tin tuyển sinh 2013: Trường Đại học Luật Hà Nội

Link sponsor:

Thông tin tuyển sinh 2013: Trường Đại học Luật Hà Nội

Trường Đại học Luật Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 với 1.900 chỉ tiêu. Thông tin tuyển sinh chi tiết các ngành đào tạo của trường như sau:

Trường Đại học Luật Hà Nội
Mã tuyển sinh: LPH
Cơ quanchủ quản: Bộ Tư pháp
Địa chỉ: Số 87 đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
 
Tổng chỉ tiêu năm 2013: 1900
 
Các ngành đào tạo trình độ Đại học  
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Luật D380101 A,C,D1  
Luật kinh tế D380107 A,C,D1  
Luật thương mại quốc tế D110101 D1  
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Thông tin khác:

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

-   - Phương thức TS:

-   Trường tổ chức thi tuyển sinh

- Điểm trúng tuyển theo khối thi (Khối A tuyển 35%, khối C tuyển 35%, khối D1 tuyển 30% chỉ tiêu)

dang-ky-thong-tin-tuyen-sinh-2013

Nguồn: http://edunet.com.vn/thong-tin-tuyen-sinh (tổng hợp)

Link sponsor:


Array